Bureau 4 en algemene vergadering 3

2022-12-15

Het bureau en de algemene vergadering zijn respectievelijk het inhoudelijke en strategische beslissingsorgaan van de Vlaamse Vereniging van studenten (VVS). Het bureau staat enkel open voor aangeduide vertegenwoordigers van de leden van VVS, maar op de algemene vergadering is elke student welkom, al hebben niet-leden wel geen stemrecht.

Het vierde bureau en de derde algemene vergadering van 2022 gaan respectievelijk door om 16u en 18u30 op donderdag 15 december. Inschrijven is gratis, maar verplicht: https://bit.ly/20221215Bureau_AV_Inschrijving. De vergaderingen zullen fysiek doorgaan te:

Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Lokaal SAN 2.3/4
Campus Sanderus
Thomas More

Wij zorgen ervoor dat de weg op Campus Sanderus richting de aula duidelijk wordt aangegeven.

Het bureau is het inhoudelijke beslissingsorgaan van VVS en komt maandelijks samen. Het is erop gericht om de standpunten van VVS te ontwikkelen in het belang van alle studenten in Vlaanderen en Brussel, en dus niet in het belang van de eigen lokale studentenraad. Daarom heeft iedere studentenraad, anders dan in de proportionele algemene vergadering, één stem en beslist men bij voorkeur bij consensus. Het bureau heeft daarnaast als taak om de mandatarissen en externe vergaderingen op te volgen. Onze rapporteurs en mandatarissen zorgen er voor inhoudelijke terugkoppelingen voor respectievelijk de werkgroepen en externe vergaderingen.

De algemene vergadering is het hoogste strategische beslissingsorgaan van VVS en komt minimum vier keer samen per academiejaar. Ze geeft de strategische koers aan van VVS, opdat het bestuur die lijn dan kan uitvoeren. Het is ook de algemene vergadering die het bestuur verkiest.

🕓 Het bureau start stipt om 16u.
🕡 De algemene vergadering volgt om 18u30.

⁉️ Nog vragen: bel ons op +32 (0)2 893 24 84 of mail naar vrijwilligers@vvs.ac.