Bureau 9 en algemene vergadering 6

2023-06-29

Het laatste bureau en de laatste algemene vergadering van 2022-2023 gaan respectievelijk door om 13u en 15u op donderdag 29 juni 2023. Inschrijven is gratis, maar verplicht. De vergaderingen zullen hybride doorgaan. De locatie, het lokaal en gebouw wordt twee weken voor de vergadering bekendgemaakt. Wij zorgen voor bewegwijzering in het gebouw. Wie online volgt kan dat door te klikken op deze link. Zo kom je in de Zoomwachtkamer terecht. De documenten om de vergadering voor te bereiden komen ten laatste online op donderdagavond 9 maart 2023. Voor het bureau vind je ze terug in deze map; voor de algemene vergadering in deze map.

Het bureau is het inhoudelijke beslissingsorgaan van VVS en komt maandelijks samen. Het is erop gericht om de standpunten van VVS te ontwikkelen in het belang van alle studenten in Vlaanderen en Brussel, en dus niet in het belang van de eigen lokale studentenraad. Daarom heeft iedere studentenraad, anders dan in de proportionele algemene vergadering, één stem en beslist men bij voorkeur bij consensus. Het bureau heeft daarnaast als taak om de mandatarissen en externe vergaderingen op te volgen. Onze rapporteurs en mandatarissen zorgen er voor inhoudelijke terugkoppelingen voor respectievelijk de werkgroepen en externe vergaderingen.

De algemene vergadering is het hoogste strategische beslissingsorgaan van VVS en komt minimum vier keer samen per academiejaar. Ze geeft de strategische koers aan van VVS, opdat het bestuur die lijn dan kan uitvoeren. Het is ook de algemene vergadering die het bestuur verkiest.

🕓 Het bureau start stipt om 16u.
🕡 De algemene vergadering volgt om 18u30.

⁉️ Nog vragen: bel ons op 02 893 24 84 (tijdens de kantooruren: 9u-17u) of mail naar vrijwilligers@vvs.ac.