Alle functies op een rij

Wil jij opkomen tijdens de tweede ronde van de bestuursverkiezingen van 27 juni 2024? Maar je weet nog niet goed voor welke functie je wil opkomen?

Geen nood! Op deze pagina vind je alle profielen op een rij, aangevuld met de nodige praktische informatie. Voor de tweede ronde van de verkiezingen zijn we op zoek naar volgende drie bestuursprofielen: die van Bestuurder Onderwijs Hogeschool, Personeel en Sociale zaken & Diversiteit. Vul zeker ook het interesseformulier in vóór 7 juni 2024 om een Zoom-gesprek te hebben met ons zodat we jou kunnen ondersteunen en helpen waar nodig!

Ben je al overtuigd dat je bestuurder bij VVS wilt worden? Vul dan het applicatieformulier in vóór 16 juni 2024 (23u59).

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de organisatie. Jij bewaart het overzicht over de activiteiten van de organisatie en hebt een coördinerende functie. Je bent het hoofd van het bestuur en bereidt de bestuursvergaderingen voor, leidt ze en bepaalt zo mee de agenda en prioriteiten op korte termijn. Je bent ook de voortrekker van het beleidsplan van jouw bestuursploeg en bepaalt zo aan het begin van het werkingsjaar mee de langetermijnvisie. De uitvoering ervan bewaak je doorheen je hele mandaat.

Daarnaast vorm je de brugfiguur tussen de staf en het bestuur, waarvoor je nauw samenwerkt met de coördinator. Jij bent voor de buitenwereld hét aanspreekpunt van de organisatie. Je legt proactief contact met belangrijke partners in samenspraak met de coördinator.

Bestuurder Onderwijs Universiteiten

Als bestuurder onderwijs draag je binnen het bestuur de verantwoordelijkheid over de onderwijsvisie. Je leert bij over de tendensen en visies die het onderwijsveld vormgeven en verdiept je ook in de wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je bent in staat om standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien. Je verdedigt en representeert jouw achterban, de studenten, door vlot met doelgroepen en verschillende organisaties in het hoger onderwijslandschap om te gaan. De beleidsmedewerker hoger onderwijs van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig.

Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

Als bestuurder Sociale zaken & Diversiteit draag je binnen het bestuur de verantwoordelijkheid over de sociale visie op hoger onderwijs. Je leert bij over de tendensen en visies die toegankelijkheid in het onderwijs verhogen en verdiept je ook in de wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je bent in staat om standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien. Je verdedigt en representeert jouw achterban, de studenten, door vlot met doelgroepen en verschillende organisaties in het hoger onderwijslandschap om te gaan. Je vraagt aandacht voor thema’s zoals huisvesting, mentaal welzijn en studiekosten. De beleidsmedewerker hoger onderwijs van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig.

Bestuurder Onderwijs Hogescholen

Als bestuurder onderwijs (Hogescholen) draag je binnen het bestuur de
verantwoordelijkheid over de onderwijsvisie, specifiek vanuit het
perspectief van een hogeschoolstudent. Je leert bij over de tendensen en
visies die het onderwijsveld vormgeven en verdiept je ook in de wetgevende
teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je werkt nauw samen
met de bestuurder Onderwijs (Universiteiten). Je bent in staat om
standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in
samenwerking met het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien. Je
verdedigt en representeert jouw achterban, de studenten, door vlot met
doelgroepen en verschillende organisaties in het hoger onderwijslandschap
om te gaan. Opnieuw: geen zorgen. De beleidsmedewerker Hoger Onderwijs
van VVS begeleidt en ondersteunt waar nodig.

Bestuurder Participatie

Als bestuurder participatie ben jij dé brugfiguur tussen de studentenraden en VVS. Je bent een student die mensen kan motiveren en enthousiasmeren. Binnen het bestuur ben jij verantwoordelijk voor het betrekken van de studentenraden bij VVS én je zorgt ervoor dat VVS betrokken is bij de studentenraden. Je bent met andere woorden het aanspreekpunt van VVS voor de studentenraden en reikt hulp aan wanneer zij problemen ondervinden. Daarnaast werk je ook mee aan leuke activiteiten zoals het
vormingsweekend, teambuildings etc. In deze rol wordt je uiteraard
ondersteund door de staf van VVS, voornamelijk door de vrijwilligerscoach.

Bestuurder Internationaal

Heb je een passie voor culturen, talen en onderwijs? Dan is de positie van bestuurder internationaal bij VVS misschien wel iets voor jou! Je leert bij over de tendensen en visies die op het internationale forum onderwijs vormgeven en verdiept je ook in de wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je bent in staat om standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien.

Als bestuurder internationaal verdedig jij de belangen van de studenten op Europees niveau en werk je rond internationalisering op Vlaams niveau. Je werkt hiervoor samen met onze Waalse tegenhanger FEF (Fédération des étudiants francophones) en werkt samen met alle Europese studentenraden op de vergaderingen van ESU (European Students Union). Je gaat naar belangrijke meetings in Vlaanderen én in het buitenland. Je wordt hierin ondersteund door de stafmedewerker internationaal.

Bestuurder Personeel

Als bestuurder Personeel draag jij de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het arbeidsreglement en het creëren van een aangenaam werkklimaat bij VVS. Dat wil zeggen dat jij coördineert hoe ieder personeelslid binnen de organisatie diens rol opneemt. De staf van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig.

Bestuurder Communicatie

Als bestuurder Communicatie draag jij de verantwoordelijkheid over de externe communicatie van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie, het communicatiebeleid en het persbeleid van VVS. Dat wil zeggen dat jij coördineert hoe iedereen binnen de organisatie zijn/haar/hun rol opneemt binnen de communicatie vanuit VVS. De staf van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig.

Bestuurder Financiën

Als bestuurder Financiën draag jij de verantwoordelijkheid over het financieel beleid van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de de financiële rapportering en controle, de financiële keuzes van VVS doorheen de opmaak van de begroting en herbegroting en het verhogen van de betrokkenheid van de algemene vergadering bij de financiële keuzes van VVS. Dat wil zeggen dat jij bepaalt waarvoor VVS geld wil vrijmaken in het kader van het beleidsplan en de beleidsprioriteiten die je met je bestuur opstelt. De staf van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig en natuurlijk zijn er ook veel vaste kosten waarin je weinig kan ‘kiezen’.

Bestuurder X (Open Functie)

Omdat we iedereen de kans willen geven zich binnen VVS te kunnen
ontplooien, werken we met een open profiel. Wat kun je hieronder verstaan? Wij geven jou de vrijheid om zelf een bestuursfunctie in te vullen. Wil je heel graag een bestuursengagement aangaan, maar zijn de andere profielen
niets voor jou? Dan zit je hier wel op de juiste plek. Samen met ons ga je op
zoek naar jouw geschikte profiel.