Beleid bij VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Maar om bij te kunnen dragen aan het beleid, maken we ook ons eigen beleid.

Jaarlijks schrijft VVS een beleidsplan uit met de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het komende academiejaar. Het jaar wordt dan weer traditioneel afgesloten door het jaarverslag, waarin al onze verwezenlijkingen volgens de vooropgestelde prioriteiten worden overlopen. Hebben we kunnen realiseren wat we wilden?

Ook de belangrijkste dossiers zullen hier in de kijker worden gezet. Zo ben je als outsider onmiddellijk mee en verwijzen we je als geïnteresseerde gerust door naar alle documentatie in een bepaald dossier.

Beleidsplan 2020-2021

De Vlaamse Vereniging van Studenten start dit werkingsjaar in de meest uitzonderlijke omstandigheden uit de voorbije decennia. De ongeziene impact van het coronavirus op de maatschappij is ondertussen wijd gekend; ook studenten blijven zeker niet gespaard tijdens deze gezondheidscrisis. Meer dan ooit blijkt dat kwalitatief onderwijs pas effectief kan zijn wanneer studenten zich geen zorgen hoeven te maken over hun mentaal welzijn. VVS kiest er dan ook bewust voor om een voortrekkersrol inzake het mentaal welzijn van studenten op te nemen in Vlaanderen.

De inhoudelijke prioriteiten van 2020-2021 zijn mentaal welzijn, studieoriëntering, studievoortgang, diversiteit, vluchtelingenbeleid, duaal leren, huisvesting en duurzaamheid.

De interne prioriteiten voor dit werkingsjaar zijn het ondersteunen van studentenraden en studentenvertegenwoordigers, de professionalisering van de organisatie, communicatie en het diversifiëren van fondsen.

Jaarverslag 2019 – 2020

Er is over de impact van het virus en de overheidsmaatregelen op studenten al veel gezegd en geschreven. VVS wil van de gelegenheid gebruik maken om onbeperkte dankbaarheid uit te drukken voor al de inspanningen van alle
studentenvertegenwoordigers. Ze hebben het onderwijs en hun medestudenten door deze crisis geloodsd. De constructieve wijze waarop ze mee hebben gezocht naar oplossingen en de aandacht hebben gevestigd op studenten, is het beste toonbeeld geweest van participatie sinds jaren.

Het jaarverslag neemt je mee door het overzicht van verwezenlijkingen en activiteiten uit het werkingsjaar 2019-2020. Een deel van deze dossiers kan beschouwd worden als afgewerkt maar de meesten zullen een blijvend aandachtspunt zijn voor de komende werkingsjaren. Het beste voorbeeld daarvan is het dossier mentaal welzijn. Nu, mede onder impuls van de crisis, is het – helaas – pas echt gestart.

Memorandum 2020 – 2024

In dit memorandum focust de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) op drie grote werven: onderwijs van de toekomst, onderwijs voor iedereen en onderwijs zonder grenzen. We hopen met dit memorandum én met onze eerder geschreven standpunten het regeerakkoord en het beleid te inspireren. Net zoals we rekenen op het engagement van de regering om te luisteren en te praten met studenten, hun vertegenwoordigers en hun raden.