Beleid bij VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Maar om bij te kunnen dragen aan het beleid, maken we ook ons eigen beleid.

Jaarlijks schrijft VVS een beleidsplan uit met de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het komende academiejaar. Het jaar wordt dan weer traditioneel afgesloten door het jaarverslag, waarin al onze verwezenlijkingen volgens de vooropgestelde prioriteiten worden overlopen. Hebben we kunnen realiseren wat we wilden?

Ook de belangrijkste dossiers zullen hier in de kijker worden gezet. Zo ben je als geïnteresseerde onmiddellijk mee en verwijzen we je als geïnteresseerde gerust door naar alle documentatie in een bepaald dossier.

Beleidsplan 2022-2023

VVS werkt elk academiejaar aan verschillende strategische doelen in het belang van elke student die studeert in de Vlaamse Gemeenschap.

De inhoudelijke prioriteiten voor 2022-2023 zijn gezien de crisis waarin we sinds 2022 zitten dan ook niet verbazend Studiekosten. Maar daarnaast richten we ons ook op Diversiteit en Inclusie, werkplekleren (of duaal leren), oriëntering & deliberatie, inclusieve studentenparticipatie voor internationale studenten, bijzondere statuten en vluchtelingenbeleid.

De interne prioriteiten voor dit werkingsjaar zijn onze communicatie, de participatie aan VVS en tot slot een verdere professionalisering van ons personeelsbeleid.

Geïnteresseerd in VVS? Neem dan zeker eens een kijkje in ons beleidsplan en laat ons weten of je iets wil doen voor VVS om mee aan deze doelen te werken. Aarzel zeker niet om al eens een kijkje te nemen op onze vrijwilligerspagina of je onmiddellijk te engageren in een van onze beschikbare functies.

Jaarverslag 2021 – 2022

Steeds werd het beleidsplan van VVS opgesteld en afgevinkt met als kernwaarde democratisch, kwalitatief en toegankelijk hoger onderwijs. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de student voor wie studeren geen evidentie is. Hij die uit een moeilijke socio-economische situatie komt, zij die misschien pioniersstudent is. De student met een functiebeperking. De student die moet knokken voor een toekomst.

Tijdens academiejaar 2021-2022 vielen vele uitdagingen het hoger onderwijs te beurt. Er werd nagedacht over studievoortgangsmaatregelen en digitaal onderwijs. Tegelijk bereikten ons berichten over de gestegen kotenprijzen evenals armoede onder studenten. In onder andere deze thema’s liet VVS haar stem horen én slaagde ze erin impact te hebben. Nu eens wat meer, dan weer wat minder. Steeds stond echter de student centraal.

Al vlug komen we dan bij de essentie van onze organisatie: de stem van studenten laten weerklinken. Ook (en misschien zelfs vooral) als beleidsmakers, universiteiten en hogescholen onze standpunten wat minder genegen zijn. Steeds weliswaar in constructief en vruchtbaar overleg.

Memorandum 2020 – 2024

In dit memorandum focust de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) op drie grote werven: onderwijs van de toekomst, onderwijs voor iedereen en onderwijs zonder grenzen. We hopen met dit memorandum én met onze eerder geschreven standpunten het regeerakkoord en het beleid te inspireren. Net zoals we rekenen op het engagement van de regering om te luisteren en te praten met studenten, hun vertegenwoordigers en hun raden.

Gedragscode voor Vrijwilligers en (anoniem) melden

In de PDF-reader vind je de gehele Gedragscode voor Vrijwilligers in PDF-vorm. Je kan daarin bladeren of de PDF eenvoudigweg downloaden, via de knop hieronder.

In de gedragscode vind je ook alle informatie over meldingen. Hoe kan je melden? Wie heeft er toegang tot je melding? Wat gebeurt er procedureel met jouw melding? Enzovoort.

Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van VVS, zoals gedefinieerd in het vrijwilligersbeleid van de organisatie, en dat op alle evenementen van VVS, zowel degenen die fysiek als online plaatsvinden.

Alle informatie over de gedragscode, meldingen en (flowcharts met) de procedures vind je op de pagina van de Gedragscode.