Beleid bij VVS

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Maar om bij te kunnen dragen aan het beleid, maken we ook ons eigen beleid.

Jaarlijks schrijft VVS een beleidsplan uit met de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het komende academiejaar. Het jaar wordt dan weer traditioneel afgesloten door het jaarverslag, waarin al onze verwezenlijkingen volgens de vooropgestelde prioriteiten worden overlopen. Hebben we kunnen realiseren wat we wilden?

Ook de belangrijkste dossiers zullen hier in de kijker worden gezet. Zo ben je als geïnteresseerde onmiddellijk mee en verwijzen we je als geïnteresseerde gerust door naar alle documentatie in een bepaald dossier.

Beleidsplan 2022-2023

VVS werkt elk academiejaar aan verschillende strategische doelen in het belang van elke student die studeert in de Vlaamse Gemeenschap.

De inhoudelijke prioriteiten voor 2022-2023 zijn aangenaam gezien de crisis waarin we sinds 2022 zitten dan ook niet verbazend Studiekosten. Maar daarnaast richten we ons ook op Diversiteit en Inclusie, werkplekleren (of duaal leren), oriëntering & deliberatie, inclusieve studentenparticipatie voor internationale studenten, bijzondere statuten en vluchtelingenbeleid.

De interne prioriteiten voor dit werkingsjaar zijn onze communicatie, de participatie aan VVS en tot slot een verdere professionalisering van ons personeelsbeleid.

Geïnteresseerd in VVS? Neem dan zeker eens een kijkje in ons beleidsplan en laat ons weten of je iets wil doen voor VVS om mee aan deze doelen te werken. Aarzel zeker niet om al eens een kijkje te nemen op onze vrijwilligerspagina of je onmiddellijk te engageren in een van onze beschikbare functies.

Jaarverslag 2020 – 2021

Ook in het academiejaar 2020-2021 had het COVID-19 virus nog altijd een grote impact op de studenten. Digitale leeromgevingen, mondmaskers en tal van andere regels waren nog altijd dominant binnen het hoger onderwijs. Deze periode keert nu hopelijk terug tot rust, al heeft men er veel uit kunnen leren. Hoe moet er worden omgegaan met digitale (commerciële) toepassingen in het hoger onderwijs? Hoeveel recht hebben studenten op lesopnames? Dit en samen met tal van andere onderwerpen kwamen dit jaar aan bod bij VVS.

In het jaarverslag kan er op gestructureerde manier gekeken worden naar het beleid van afgelopen jaar. Zo behandeld het de onderwerpen mentaal welzijn, studieoriëntering, studievoortgang, diversiteit, vluchtelingenbeleid, duaal leren etc. VVS heeft geprobeerd om in al deze onderwerpen stappen vooruit te zetten en is hier nog lang niet klaar mee. 

Memorandum 2020 – 2024

In dit memorandum focust de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) op drie grote werven: onderwijs van de toekomst, onderwijs voor iedereen en onderwijs zonder grenzen. We hopen met dit memorandum én met onze eerder geschreven standpunten het regeerakkoord en het beleid te inspireren. Net zoals we rekenen op het engagement van de regering om te luisteren en te praten met studenten, hun vertegenwoordigers en hun raden.