Cohousen: doen of niet?

Mogen studenten samen een huis huren?

Als je als student op kot wil gaan, kan dat op verschillende manieren. Je kan kiezen voor een studentenhuis, een studentenappartement of een residentie. Veel studenten kiezen er ook voor om te cohousen, of anders gezegd om samen een huis te huren. Maar dat mag niet zomaar. Lees hier waarop je moet letten!

Laatst geüpdatet op: 08/11/2022

Op welke manier mag je niet cohousen?

Jullie mogen niet cohousen in een eengezinswoning. In een gezinswoning moet elke bewoner een domicilie hebben op dat adres. Als student staat je domicilie meestal op je thuisadres. Je kan je in dat geval dus niet domiciliëren op je kotadres.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan je een boete krijgen of kan je contract vernietigd worden.

Op welke manier mag je wel cohousen?

Uitzonderingen op het verbod op cohousen in een eengezinswoning

  • Broers en zussen: zij vormen een gezin en kunnen dus in een gezinswoning wonen.
  • Studenten, of andere personen, die zich wel allemaal kunnen domiciliëren. Ze staan dan ofwel allemaal vermeld op het contract, ofwel kunnen ze werken met een systeem van onderverhuring. Dan staat er één hoofdhuurder op het contract die de huur regelt met de andere huurders.

Gemeenschapshuizen

Wat is een gemeenschapshuis? 

Een type woning waarin verschillende mensen – die geen gezin vormen – samenwonen. Ze hebben elk een private kamer, maar de andere delen van het huis zijn gemeenschappelijk. Deze vorm van wonen komt veel voor bij studenten, maar ook niet-studenten kunnen er gebruik van maken.

Hoe werkt het?

Eén persoon huurt de woning en regelt het contract met de verhuurder. De huurder kan op zijn beurt de woning onderverhuren aan andere personen. Eigen aan dit type woning is dat niemand zich moet domiciliëren.

Welke verantwoordelijkheid heb je?

De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de huur, de administratie en de herstellingen van het gemeenschapshuis. Zorg er dus voor dat je met alle huurders samen goede afspraken maakt om eventuele moeilijkheden te voorkomen.

Vergunde studentenhuizen

Als je wil cohousen, kan je ook op zoek gaan naar een kamer in een huis dat een vergunning heeft om studenten te huisvesten. Je hebt dan een eigen contract en je hangt financieel niet af van de anderen. Wil je graag samenzitten met je vrienden? Kies dan een huis waar nog genoeg plaats is. 

Waarom zijn deze regels rond cohousen er? 

Deze regel is er om gezinnen te beschermen. Zo kunnen ook zij nog een huis in de stad vinden aan een betaalbare prijs. Studenten kunnen samen veel meer betalen en brengen zo de prijzen omhoog. Steden mogen zelf kiezen hoe streng ze zijn voor de invulling van gezinswoningen. Vooral Gent en Leuven zetten erop in om dit type woning te beschermen. 

Twijfel je of jouw manier van cohousen wel mag? Contacteer dan de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling of het woonloket van je stad.

Bronnen: