Huisvesting

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) zet dit academiejaar volop in op huisvesting van studenten. Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor studenten is  een van dé belangrijkste beleidsprioriteiten voor nu en voor de toekomst.

Samen met onze leden schrijven we aan een standpunt huisvesting om prangende werkpunten in het Vlaamse studentenhuisvestingsbeleid aan te kaarten en hiervoor oplossingen voor te stellen. Op deze pagina kan je alles lezen over de problemen en de oplossingen die wij aanreiken.

sincerely-media-ssDczX9Fbek-unsplash

Het Standpunt Studentenhuisvesting van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) werd op donderdag 21 april 2022 goedgekeurd door het bureau. Bekijk het hier.

Vraagstukken in het Vlaamse studentenhuisvestingsbeleid

VVS wil werk maken van twee thema’s in het Vlaamse studentenhuisvestingsbeleid

  1. kwaliteit van studentenhuisvesting en
  2. een inclusief, studentvriendelijk en groeiend huisvestinglandschap.

Kwaliteit van studentenhuisvesting

Ten eerste wil VVS werk maken van de kwaliteit van studentenhuisvesting. Specifiek rijzen er enkele vragen over de kwaliteitsgarantie van studentenhuisvesting.

De eerste vraag met betrekking tot deze kwaliteitsgarantie betreft de kotlabels die gebruikt worden. Momenteel hebben bijna alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen aparte, eigen kotlabels.  Zo heb je bijvoorbeeld het blauwe en groene kotlabel in Leuven en de kotlabels en conformiteitbewijzen in andere studentensteden. Het is voor studenten erg moeilijk om deze labels te vergelijken tussen de studentensteden waar ze eventueel zouden gaan studeren. Het gebrek aan uniformiteit zorgt volgens VVS voor onnodige verwarring bij studenten en hun ouders.

De tweede vraag rond de kwaliteitsgarantie van studentenhuisvesting gaat over discriminatie op de kotenmarkt. Discriminatie van studenten op basis van hun afkomst, etniciteit, gender, geaardheid of andere kenmerken is steeds uit den boze. We merken dat jaarlijks nog te veel studenten geconfronteerd worden met discriminatie of xenofobie wanneer ze op zoek gaan naar geschikte studentenhuisvesting in het Vlaamse huisvestingslandschap. Als VVS eisen we dat het maximaal mogelijke gebeurt om deze discriminatie een halt toe te roepen. We kijken daarvoor bijvoorbeeld naar praktijktesten en/of mystery calls.

De derde vraag rond de kwaliteitsgarantie van studentenhuisvesting die VVS wilt beantwoorden, behandelt de communicatie met de student-huurder. Zowel vanuit de hogeronderwijsinstellingen als vanuit de overheid kan de communicatie omtrent studentenhuisvesting volgens ons beter. Vele hogeronderwijsinstellingen hebben een eigen website waarop studenten te rade kunnen gaan in geval van vragen over huisvesting. Dat is een proactieve houding die VVS ten zeerste apprecieert. Toch blijven er nog wat werkpunten die we met ons advies willen aanduiden en waar we bij het beleid op zullen hameren.

Een inclusief, studentvriendelijk en groeiend huisvestinglandschap

Ten tweede wilt VVS werk maken van een inclusief, studentvriendelijk en groeiend huisvestinglandschap. Ook binnen dit thema zijn er meerdere werkpunten die we willen aankaarten.

Ten eerste is er het kotentekort. De studentenhuisvestingsmarkt is overbevraagd. De vraag naar studentenkoten en -residenties is niet meer bij te houden. Alle Vlaamse studentensteden maakten hiervan melding in 2021. Prijzen swingen de pan uit en studenten die een kot zoeken in de studentenstad die hun voorkeur draagt, hebben het bijzonder moeilijk om een betaalbaar kot te vinden.

Niet alleen gezinnen op de grens van de kansarmoede, maar ook middenklassengezinnen vinden geen betaalbare koten meer. Dat staat een democratische toegang tot onderwijs in de weg. Volgens Kotkompas 2020 is er tegen 2030 nood aan ongeveer 95.000 extra koten in ons land. Dit cijfer werd berekend louter en alleen op basis van het toenemend aantal studenten. Het Vlaamse studentenhuisvestingslandschap kan deze toestroom aan studenten niet aan momenteel.

Verder wilt VVS aankaarten dat er maatregelen moeten genomen worden ter bevordering van de variëteit aan huisvestingsmogelijkheden. We merken een verschraling van de variëteit aan koten op de studentenhuisvestingsmarkt: het basiskot verdwijnt langzaamaan onder de toenemende druk van luxekoten. Luxekoten, die ook aan een hogere prijs verhuurd en verkocht kunnen worden, lijken de standaard te worden. Dit zorgt ervoor dat het voor financieel minder gegoede mensen nog lastiger wordt aan betaalbare studentenhuisvesting te geraken.

Ten slotte ziet VVS ook enkele uitdagingen in de huisvesting van internationale studenten. Tegen 2030 zullen er volgens Kotkompas 2020 zo’n 69.000 internationale studenten studeren in Vlaanderen. Internationale studenten vormen dus een grote en groeiende groep. Het is daarom belangrijk niet blind te zijn voor de bekommernissen en bezorgdheden van deze specifieke groep.

VVS denkt aan oplossingen

Op dit moment is VVS nog hard aan het werken aan het vinden en opstellen van oplossingen voor deze problemen in het Vlaamse studentenhuisvestingsbeleid. Wil jij hier aan mee werken? Klik dan hieronder door naar de pagina van de werkgroep huisvesting om te zien wat jij kan doen.

Weg die het dossier aflegt

In het najaar van 2020 werd de werkgroep huisvesting heropgestart. De eerste vergaderingen waren informatief. De bedoeling was de leden van VVS een platform te bieden om aan te geven welke vraagstukken omtrent huisvesting van belang waren voor hun. Daarbij was er een mogelijkheid om informatie en best practices uit te wisselen.

In de loop van deze vergaderingen werd het duidelijk dat er twee grote thema’s waren waar aan gewerkt moest worden: kwaliteit van studentenhuisvesting en een inclusief, studentvriendelijk en groeiend huisvestinglandschap. Deze twee thema’s werden vervolgens door de werkgroep verder uitgewerkt en opgedeeld in specifieke vraagstukken die opgelost moeten worden.

Op dit moment is de werkgroep de laatste hand aan het leggen aan de nota huisvesting. Deze zal vervolgens door het VVS bureau besproken worden. Indien de leden, verzameld in het bureau, akkoord gaan met de inhoud van de nota nemen ze deze aan. Dan is het een standpunt van VVS. Op grond van deze standpunten zullen onze verkozen studenten de druk opvoeren in het debat rond studentenhuisvesting en in overleg met de politiek, de hogescholen en universiteiten en met externe partners.