Dossier - Herindeling van het academiejaar

Een herindeling van het academiejaar kwam de voorbije jaren telkens opnieuw terug op de agenda van de universiteiten en hogescholen. We zijn de voorbije jaren al door verschillende evoluties gegaan; studenten volbrengen vandaag hun opleiding op een heel andere manier dan tien jaar geleden. Zo gingen we bijvoorbeeld in 2004, deels door het Bolognaproces, van licentiaten en kandidaturen naar bachelors en masters van respectievelijk drie jaar en één of twee jaar. We gingen daarnaast ook door een beweging van flexibilisering de voorbije jaren, studenten kunnen zelf hun studietraject samenstellen en studeren niet langer allemaal af in het driejarig modeltraject.

Hoorzitting studentenparticipatie in het Vlaams parlement

Tientallen studentenvertegenwoordigers trokken op 13 maart naar het Vlaams Parlement en vroegen extra ondersteuning en middelen. De Vlaamse studentenvertegenwoordigers hebben het gevoel dat ze hun werk niet langer naar behoren kunnen uitvoeren “Deze situatie heeft een effect op iedere student in Vlaanderen.” Naar aanleiding van deze hoorzitting stuurde VVS een persbericht uit.

Downloaden