Dossier - Het stimuleren van studentenparticipatie

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk op dit soort studenten toegenomen terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden. Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden, studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd en de instroom van nieuwe vertegenwoordigers blijft te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.

Hoorzitting studentenparticipatie in het Vlaams parlement

Tientallen studentenvertegenwoordigers trokken op 13 maart naar het Vlaams Parlement en vroegen extra ondersteuning en middelen. De Vlaamse studentenvertegenwoordigers hebben het gevoel dat ze hun werk niet langer naar behoren kunnen uitvoeren “Deze situatie heeft een effect op iedere student in Vlaanderen.” Naar aanleiding van deze hoorzitting stuurde VVS een persbericht uit.

Downloaden

Opinistuk Lorenzo Ego over participatie

Op 16 juni publiceerde De Morgen een opinistuk van Lorenzo Ego dat ondertekend werd door meer dan 100 studentenvertegenwoordigers: "Studentenvertegenwoordiger zijn, moet wel een beetje doenbaar blijven". Op de websitde van De Morgen staat het volledige opiniestuk

VLOR-advies over het stimuleren van studentenparticipatie

Op 9 mei publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een advies over het stimuleren van studentenparticipatie.

"Studentenparticipatie is in Vlaanderen decretaal verankerd. Studenten hebben daardoor inspraak in zowel het Vlaamse onderwijsbeleid, als in de diverse beleidsniveaus van de instellingen hoger onderwijs. Op die manier kunnen zij over uiteenlopende beleidsthema’s hun mening kenbaar maken. Het gaat daarbij niet enkel om opleidingsgebonden dossiers, maar ook om opleidingsoverkoepelende thema’s zoals de sociale voorzieningen, democratisering, etc. Studentenparticipatie bevordert enerzijds het democratische gehalte van het bestuur van de hogere onderwijsinstellingen en is anderzijds voor studenten een kans om zich te ontwikkelen tot mondige, kritische burgers." 

Download hier het VLOR-advies

Downloaden