Gedragdscode en (anoniem) melden

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) werkt door en voor vrijwillige studenten. Als vrijwilligersorganisatie vinden we het belangrijk dat onze evenementen en vergaderingen een veilige omgeving zijn voor al onze vrijwilligers, maar ook voor onze leden, medewerkers en externen. Daarom werd het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen en een mogelijkheid aan te bieden om melding te doen over personen, structuren of gedragingen binnen VVS.

Eerder dan een streng boek aan regels wil de gedragscode de nadruk leggen op het creëren van een aangename, inclusieve en veilige omgeving waar iedereen zich goed voelt en zich durft uit te spreken. Wij gaan ervan uit dat onze leden en vrijwilligers met goede bedoelingen naar onze vergaderingen en evenementen komen en zich engageren om echt te participeren. Wij geloven dat we op die manier samen kunnen werken aan een meer democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs voor alle studenten.

Gedragscode voor Vrijwilligers en meldingen

Gedragscode-voor-vrijwilligers-Vlaamse-Vereniging-van-Studenten-VVS

In de PDF-reader vind je de gehele Gedragscode voor Vrijwilligers in PDF-vorm. Je kan daarin bladeren of de PDF eenvoudigweg downloaden, via de knop hieronder.

In de gedragscode vind je ook alle informatie over meldingen. Hoe kan je melden? Wie heeft er toegang tot jouw melding? Wat gebeurt er procedureel met jouw melding? Enzovoort. Hieronder vind je ook de flowcharts met de mogelijke procedures, afhankelijk van of jouw melding anoniem of niet-anoniem bij ons binnenkomt.

Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers van VVS, zoals gedefinieerd in het vrijwilligersbeleid van de organisatie, en dat op alle evenementen van VVS, zowel degenen die fysiek als online plaatsvinden.

Niet-anonieme melding

Anonieme melding