Lesopnames, heb ik daar recht op?

Online mogelijkheid om lessen te volgen

De coronacrisis evolueert en nog niet zo lang geleden waren online lessen de norm. Momenteel zijn de campussen wel open. Dat houdt ook in dat niet elke les nog wordt opgenomen. Vind je dat ook jammer? Bestaat er een recht op lesopnames? Dat is er jammer genoeg niet, maar hoe zit het dan wel?

Is een docent verplicht om lesopnames te maken?

  • Neen, een docent is niet verplicht om de lessen op te nemen.
  • De docent beslist zelf of het nodig is om lesopnames te maken. Het zou kunnen dat het praktisch niet haalbaar is, dat er geen meerwaarde is, of dat de docent het liever niet doet omwille van privacy
  • Onderwijsinstellingen moedigen docenten wel sterk aan om lesopnames of andere online alternatieven te voorzien als dat mogelijk is.
  • Voor studenten met een functiebeperking kan er een uitzondering gemaakt worden. Raadpleeg daarvoor zeker het onderwijs- en examenreglement van jouw onderwijsinstelling.

Mag ik de lessen zelf opnemen?

  • Neen, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) is het verboden om een les op te nemen zonder toestemming van de docent.  De lesopname bevat namelijk persoonsgegevens waardoor de docent geïdentificeerd kan worden. Dat mag niet volgens de GDPR-regels.
  • Als je wel toestemming hebt gekregen, zijn je opnames bovendien alleen voor eigen gebruik. Dat komt door het auteursrecht dat rust op de inhoud van de opname.

Hoe zit dat in coronatijden?

Zijn de campussen gesloten?

Als de sluiting van de campussen door een overheidsbeslissing komt, dan kunnen onderwijsinstellingen individueel beslissen om docenten te verplichten om een online alternatief aan te bieden. Anders niet.

Zijn de campussen open?

Als de campussen open zijn, vervalt het afdwingbare karakter. Docenten kunnen dan vrijwillig kiezen om de les op te nemen. Mia De Wilde, directeur ICTS, Infrastructuur en faciliteiten bij Thomas More geeft het volgende advies: “Moet je in quarantaine of zie je het niet zitten om ter plaatse te komen en is er geen online alternatief? Dan moet je beroep doen op notities van medestudenten.”

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bereidt momenteel een standpunt Digitaal onderwijs voor. Zij zal dit tijdens het academiejaar 2021-2022 breed publiceren en hierover praten met de beleidsmaker op Vlaams niveau en met de hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap. Een belangrijk deel zal gaan over voor- en nadelen van lesopnames en over de al dan niet verplichting hiervan voor docenten.

Laatste update van het artikel: 01/12/2021

Bronnen: