Het examenrooster, wanneer wordt dat bekendgemaakt?

Uiterste bekendmaking examenrooster

Geven examens jou veel stress? Neemt je stress toe wanneer je wacht op het examenrooster? Een algemene richtlijn over wanneer de examenregeling er moet zijn, is er jammer genoeg niet. De grote lijnen kunnen we je wel geven.

Laatste update: 08/11/2022

Is er een algemene richtlijn voor de bekendmaking van het examenrooster?

Neen, er is geen algemene richtlijn. In de Codex Hoger Onderwijs staat alleen dat onderwijsinstellingen in hun onderwijs- en examenreglement (OER) moeten aangeven wanneer ze het examenrooster zullen bekendmaken. Kijk dus zeker in het OER van jouw onderwijsinstelling.

Hoe zit het dan wel in elkaar?

Zijn er onderwijsinstellingen met een algemeen principe?

Er zijn enkele onderwijsinstellingen die met een algemeen principe werken voor de bekendmaking van de examenroosters. Het maakt dan niet uit of het over een semester- of een module-examen gaat.

 • HOGENT: vijf weken voor de start van het examen.
 • Thomas More: vijf weken voor de start van het examen.
  Door overmachtsituaties kan deze termijn verkort worden tot drie weken.
 • UCLL: 30 kalenderdagen voor start van het examen.
 • VIVES: vier weken voor de start van het examen.
 • Odisee: vijf weken voor de start van het examen.
 • KU Leuven: bij de registratie van je ISP (Individueel studieporgramma) in KU Loket.

Hoe zit dat bij een semestersysteem?

 • Eerste examenperiode:
  Voor examens die in januari vallen, kunnen alle studenten hoger onderwijs hun rooster verwachten ten minste twee weken voor de start van het examen. De meeste hogescholen en universiteiten zullen dat wel al sneller meedelen.
 • Tweede examenperiode:
  Ook in juni kunnen alle studenten hun rooster ten minste twee weken op voorhand verwachten. Bij deze periode is de spreiding tussen onderwijsinstellingen onderling wel groter.
 • Derde examenperiode (herexamens):
  Voor de derde periode is er ook veel variatie tussen de bekendmaking van de roosters. Hier schommelt het tussen twee en zes weken voor de start van het examen.

Hoe zit dat bij een modulesysteem?

Voor examens in een modulesysteem vindt de bekendmaking van de roosters gemiddeld later plaats. De termijn verschilt van veertien tot twintig dagen voor de start van het examen. 

Kan de onderwijsinstelling toch nog afwijken van het examenrooster?

Ja, in sommige gevallen kunnen er toch nog wijzigingen gebeuren in de officiële examenregeling. Dat wordt dan zo snel mogelijk meegedeeld aan de studenten via de gebruikelijke platformen. Het is dus belangrijk dat je het examenrooster, je studentenplatform of mail regelmatig checkt.

Als de bekendmaking niet op tijd plaatsvindt, kan je daarvoor terecht bij de bevoegde ombudspersoon.

Overzicht van onderwijs- en examenreglementen

Staat je onderwijsinstelling niet in de lijst? Neem dan een kijkje op de website van die onderwijsinstelling.