Hoe beïnvloeden de nieuwe telewerk maatregelen mijn stage?

Verplicht telewerk met terugkomdag

Het volgende telewerk tijdperk is aangebroken. Je zal het takenpakket van je stage dus deels of volledig thuis moeten uitvoeren. Hoe het precies zit, zetten we hieronder nog even op een rijtje.

Wat zijn de huidige maatregelen omtrent telewerk?

Sinds 7 maart 2022 zijn de volgende maatregelen van werking:

  • Er gelden geen specifieke richtlijnen rond optimaal of aanbevolen thuiswerk.
  • De overheid vraagt aan de ondernemingen zelf om tenminste tot 11 mei 2022 nog bijzondere preventiemaatregelen te nemen indien dit nodig is. Deze preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst geconcretiseerd en toegepast met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken personeelsleden, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Gelden die ook voor mij als stagiair?

Ja! Deze maatregelen gelden voor alle personen werkzaam binnen een bedrijf of organisatie, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie.

Het komt soms voor dat stagiairs andere regels wordt opgedragen dan andere werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin alle werknemers elke week zo’n terugkeermoment mogen inplannen, maar waarin stagiairs wordt gevraagd een hele week van thuis uit te werken. Dit mag eigenlijk niet! 

Als stagiair val je, net als andere werknemers, onder het arbeidsreglement van de werkgever. Dit zorgt ervoor dat je dezelfde rechten hebt. Als andere werknemers een dag per week op kantoor mogen werken, mag jij dit zeker en vast ook vragen! Zo’n dag op kantoor kan namelijk een interessante leerervaring zijn.

Wat als mijn stageplek de maatregelen niet naleeft?

Werkgevers zijn verplicht om een gezonde werkomgeving te creëren. Het mogelijk maken van telewerk is een andere maatregel die hiertoe betrekking heeft.

Als je vindt dat je stagegever niet voldoende inspanningen levert om een gezonde stageomgeving te creëren, spreek je in eerste plaats best je stagegever zelf aan.

Veel succes! Je stage loopt in tijden van corona misschien iets anders als verwacht, maar het wordt vast en zeker een leerrijke ervaring. Spreek je bezorgdheden uit en ga samen met je stagegever en je onderwijsinstelling op zoek naar de beste oplossing.

Laatste update van het artikel: 11/04/2022

Bronnen:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-maatregelen-uit-het-kb-van-28-oktober-2021-gewijzigd-op-19-november