Hoe kan ik inspraak hebben aan mijn universiteit of hogeschool?

Is "stuveren" iets voor jou?

Ben je geëngageerd of zijn er zaken die je wil aankaarten aan je universiteit of hogeschool? Dan is een zitje in de studentenraad of stuvoraad zeker iets voor jou. Via die weg kan je jouw stem laten horen en zo het verschil maken voor je medestudenten. Maar hoe gaat dit in z’n werk? We leggen je het hieronder haarfijn uit.

Laatst geüpdatet op: 08/11/2022

Wat is een studentenvertegenwoordiger? 

Studentenvertegenwoordigers of “stuvers” worden verkozen per faculteit. Bij hen kan je eventuele bezorgdheden of opmerkingen in verband met je opleiding of instelling aankaarten. Zij zetelen in de centrale studentenraad of in verschillende facultaire raden, commissies en werkgroepen, waar ze de stem van de student vertegenwoordigen. Per faculteit zijn er maximaal twee studentenvertegenwoordigers. De centrale studentenraden sturen hun afgevaardigden naar VVS en vormen er onze algemene vergadering.

Lid worden van je studentenraad: ga naar hun webpagina of bezoek even hun sociale media.

Hoe word ik studentenvertegenwoordiger of lid van een studentenraad? 

Als studentenvertegenwoordiger maak je deel uit van de studentenraad. Elk academiejaar worden er nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen. Ben je geïnteresseerd? Hoe je jezelf verkiesbaar kan maken, hangt af van de procedure van je onderwijsinstelling. Lees er alles over op de website van jouw instelling.

Belangrijk: je moet als student zijn ingeschreven bij je onderwijsinstelling om je verkiesbaar te kunnen stellen. Als er een mandaat tijdens de verkiezingen niet werd ingevuld, kan je je tijdens het jaar ook kandidaat stellen voor een mandaat naar keuze. Jouw kandidatuur wordt dan besproken op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Wat is een studentenraad? 

Een studentenraad is de vertegenwoordiging van de studenten in verschillende beleids- en adviesorganen van de universiteiten en hogescholen. Een studentenraad verkondigt dus de stem van de studenten aan de hogeoschool of universiteit, en verdedigt er de belangen van de studenten. Alle opleidingen worden in de studentenraad vertegenwoordigd.

Studentenraden hebben inspraak op onder andere volgende studentgerelateerde zaken:

 • infrastructuur
 • bibliotheekwerking
 • busverbindingen
 • anderstalig onderwijs
 • prijzen in studentenrestaurants
 • studentenhuizen
 • examenreglement

Wie zit er in zo’n Studentenraad?

Hoewel de structuur van een studentenraad verschilt afhankelijk van je onderwijsinstelling, bestaat ze vaak uit een Algemene Vergadering. Die moet volgens het participatiedecreet van 2004 bestaan uit:

 • Eén student per faculteit, die verkozen is door alle studenten van de betreffende faculteit (9);
 • vijf studenten die vrij verkozen zijn door en onder alle studenten (5);
 • drie studenten die deel uitmaken van de Raad van Bestuur, aangeduid door middel van getrapte verkiezing (de studenten worden verkozen door de leden van de Studentenraad voor één jaar) (3);
 • negen verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Onderwijsraad (9);
 • acht verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Stuvoraad (8).

Wat is een stuvoraad? 

Elke universiteit en hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap moet ook een stuvoraad hebben. De taak van de stuvoraad is om een beleidsplan en een begroting voor de werking van studentenvoorzieningen op te maken. Deze plannen legt de stuvoraad dan voor aan het bestuur van de hogeronderwijsinstelling. De samenstelling van de stuvoraad verschilt ook per instelling.

De “stuvo’s” of studentenvoorzieningen zorgen voor de verwerking van jouw studietoelagen, geven studenten financieel advies en kunnen onder bepaalde voorwaarden ook zelf een eigen toelage of renteloze lening toekennen. Ook de psychologische hulpverlening en vragen ond studentenhuisvesting worden geregeld via de diensten van de stuvo’s.

Andere studentenraden

Naast de studentenraden van universiteiten en hogescholen, zijn er ook organisaties actief op stedelijk niveau. In Antwerpen en Gent bijvoorbeeld bestaan er respectievelijk het Antwerps Studentenoverleg (ASO) en het studentenoverleg Gent (StuGent), die overleggen tussen het stadsbestuur, studentenvertegenwoordigers en studentenraden. 

Wat doet VVS?

Op Vlaams niveau is er ten slotte VVS. Wij vormen de overkoepeling van de studentenraden in Vlaanderen. Bij ons kunnen studentenvertegenwoordigers (en onafhankelijke studenten) samenkomen om standpunten te vormen, beslissingen kritisch te bespreken en kennis te delen. Wij maken mee het beleid met de beleidsmakers, vaak in de vorm van adviezen. Wil je meer weten over hoe VVS te werk gaat? Meer info over VVS vind je op onze website.