Jef Vandorpe, nieuwe voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten, belooft extra aandacht voor studenten met een beperking

De 22-jarige Jef Vandorpe neemt de fakkel over van Julien De Wit, die 2 jaar lang de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met succes heeft geleid. Als voorzitter ad interim neemt Vandorpe de voorzittersrol op zich en zal hij voortaan spreken namens meer dan 270.000 studenten. Vandorpe, zelf in een rolstoel, is vastberaden om speciale aandacht te besteden aan studenten met een functiebeperking zodat zij gelijke kansen en ondersteuning krijgen. Voor de politici heeft Vandorpe alvast een duidelijke boodschap: “Omarm de diversiteit en werk de drempels weg die studenten met de nodige competenties en talenten belemmeren om op een evenwaardige manier verder te studeren.”

Contactpersoon: Jef Vandorpe, voorzitter ad interim VVS
Bereikbaar via 0494 33 42 45 of via Jef.vandorpe@vvs.ac

Voldoende bespaard, tijd voor investeringen

In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni roept Vandorpe de politieke partijen op om meer in te zetten op het hoger onderwijs, dat steeds verder onder druk komt te staan door aanhoudende besparingen. De reële financiering per student is het afgelopen decennium gedaald, wat een aanzienlijke impact heeft gehad op het hoger onderwijs. Graduaatsopleidingen en geneeskundeopleidingen kampen met zware onderfinanciering en docenten moeten steeds meer studenten bedienen met dezelfde middelen. 

“Toch zijn het vooral de studenten die de prijs betalen”, aldus voorzitter ad interim Jef Vandorpe.  Studentenvoorzieningen worden duurder, psychologische ondersteuning is ontoereikend, studiebegeleiding staat onder druk en studentenkoten worden steeds onbetaalbaarder. Daarom eist VVS dat de volgende Vlaamse Regering opnieuw investeert in het hoger onderwijs, om zo de poort naar het hoger onderwijs voor iedereen weer toegankelijk te maken.

“Voor deze (toekomstige) studenten zijn er verschillende drempels die hun weg naar het hoger onderwijs bemoeilijken, zelfs voordat ze de toegangspoort bereiken”

– Voorzitter ad interim Jef Vandorpe

Ambitieus diversiteitsbeleid

Vandorpe dringt ook aan op een ambitieus diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Ondanks inspanningen zijn de auditoria en leslokalen van hogescholen en universiteiten geen weerspiegeling van onze diverse samenleving. Daarom moet het beleid zich richten op de instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in de breedste zin van het woord, waaronder studenten met een lage sociaaleconomische situatie, studenten met een migratieachtergrond en studenten met een functiebeperking. “Voor deze (toekomstige) studenten zijn er verschillende drempels die hun weg naar het hoger onderwijs bemoeilijken, zelfs voordat ze de toegangspoort bereiken”, aldus Vandorpe.

Tot slot benadrukt Vandorpe dat toegankelijkheid niet beperkt mag blijven tot de hogeronderwijsinstellingen. Het is een verwachting die de hele maatschappij omvat, waarbij ook studentenkoten, openbaar vervoer en andere aspecten van het studentenleven toegankelijk moeten zijn voor iedereen, inclusief studenten met een functiebeperking.

Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), behartigt de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. Ieder jaar verkiest VVS een nieuw bestuur om deze taak in de praktijk op te nemen. Zij worden verkozen door de studentenraden en hebben zo draagvlak binnen alle hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap.