PERSBERICHT Jeugdorganisaties waarschuwen voor vervoersarmoede door prijsstijgingen NMBS

BRUSSEL - De drie koepels van jongeren, scholieren en studenten zijn bezorgd over de prijsverhoging bij de NMBS. De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten trekken daarom aan de alarmbel. “Wij willen betaalbaar op school en op onze examens raken. Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn?”

Vervoersarmoede

Alle NMBS-producten worden duurder en slaan maar liefst 5,9 procent op, inclusief het schoolabonnement. Voorzitter van de Scholierenkoepel Lore Sleeckx: “Uit onze recente bevraging  bij 10.996  scholieren blijkt dat 9% met de trein van en naar school gaan. Voor 7% van de bevraagde scholieren was de kostprijs van het openbaar vervoer ooit al een reden om voor een andere school te kiezen. Zeldzame studierichtingen, die maar op enkele plaatsen worden aangeboden, zijn door een te hoge verplaatsingskost voor veel leerlingen onbereikbaar. ” Je betaalt steeds meer voor een trein die dan nog op tijd moet komen, en voor je laatste kilometers ben je sinds de invoering van het nieuwe vervoersplan extra afhankelijk van of je bus (nog) rijdt of niet in jouw regio. Vervoersarmoede wordt voor steeds meer kinderen en jongeren in kwetsbare situaties een realiteit op deze manier. Voor hun onderwijs én voor hun vrije tijd. Vlaamse Jeugdraad jongerenadviseur Meron De Smedt: “Is ons openbaar vervoer nog wel openbaar te noemen nu we steeds meer mensen uitsluiten?”


“Er wordt tegen mij gezegd dat ik dan maar gewoon de auto moet nemen, maar dit kan toch geen alternatief zijn voor het openbaar vervoer?”

– Joni, Student aan de UGent

Campuskaart slaat op

Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten reageert ontzet: “De aangekondigde prijsverhoging van de campuskaart is ook voor studenten een slag in het gezicht”. Deze kaart zorgt ervoor dat heel wat studenten op een goedkope manier kunnen pendelen van en naar hun campus. Joni, student aan UGent: “Wegens de herstructureringen bij De Lijn werd mijn bus geschrapt. Ik word nu verplicht om een abonnement bij de NMBS te nemen, dat door de prijsstijging ook nog eens een pak duurder wordt. Er wordt tegen mij gezegd dat ik dan maar gewoon de auto moet nemen, maar dit kan toch geen alternatief zijn voor het openbaar vervoer?” 

Wanneer we dan horen over de beslissing van de federale regering om de trein voor werknemers goedkoper te maken, maakt ons dat helemaal kwaad: Zullen jongeren nu echt in vergelijking meer treinkosten moeten bijbetalen dan veel volwassenen?!

Exclusief openbaar vervoer

De nieuwe beheersovereenkomst van de NMBS laat toe dat de tarieven twee keer per jaar mogen verhogen, in lijn met de index. “Zo wordt ons treinvervoer steeds duurder en op lange termijn iets exclusiefs, terwijl we horen dat het voor scholieren uit kwetsbare gezinssituaties vaak nu al onbetaalbaar is,” aldus Lore Sleeckx, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. De Vlaamse Jeugdraad vult aan: Daarbovenop kunnen heel wat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, jongeren met een fysieke beperking bijvoorbeeld, niet kunnen rekenen op een aangepaste taxi van hun ouders. Zij zitten vaak ook nog uren op de bus voor hun naschoolse activiteiten. Als je als 13-jarige 4 uur per dag op een bus zit om naar school en voetbal te kunnen, grijpt dat in op je kinderrechten.

Sleeckx: “Bij elke prijsstijging dreigen steeds meer scholieren in kwetsbare omstandigheden in vervoersarmoede te belanden, daarom vragen wij aan de NMBS om de prijzen van schoolabonnementen ten minste ongewijzigd te laten en in de toekomst na te denken over kosteloos treinvervoer van en naar school.” Vlaamse Jeugdraad: Houd de kosten voor kinderen en jongeren bij élke beslissing in het oog, elk kind en elke jongere moet kunnen rekenen op betaalbare, kwalitatieve en haalbare combimobiliteit, binnen én buiten de schooluren, werkuren en studies. Zorg er ook voor dat kinderen en jongeren mee zijn, over goedkopere formules, promoties, over combimobiliteit zoals nu over de nieuwe Hoppin-app.

Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), behartigt de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. Ieder jaar verkiest VVS een nieuw bestuur om deze taak in de praktijk op te nemen. Zij worden verkozen door de studentenraden en hebben zo draagvlak binnen alle hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap.