Kan je het huurcontract van je kot verbreken?

Hoe zeg je het huurcontract van je kot op?

Voor veel studenten maakt op kot gaan deel uit van het studentenleven. Toch kan het gebeuren dat jij je kot moet opzeggen. Mag je jouw huurcontract dan voortijdig opzeggen? Dat mag onder bepaalde voorwaarden. Jouw kotbaas mag dat daarentegen nooit. Lees hier de belangrijkste regels.

Laatst geüpdatet op: 08/11/2022

Wanneer mag je jouw huurcontract stopzetten?

Op de einddatum van het huurcontract stopt de overeenkomst automatisch als je geen nieuw contract ondertekent. Er mag namelijk geen stilzwijgende verlenging plaatsvinden.

Je huurcontract vroegtijdig beëindigen, gaat in drie gevallen:

  • Voor de inwerkingtreding: als je dat drie maanden voor de startdatum doet, moet je niets doen. Zit er minder dan drie maanden tussen, dan moet je twee maanden huur betalen als vergoeding.
  • Als je je studies stopzet: hiervoor heb je een bewijs van je onderwijsinstelling nodig en geldt er een opzeggingstermijn van twee maanden.
  • Als de persoon die voor jouw onderhoud instaat overlijdt, bijvoorbeeld een van je ouders: hiervoor heb je een bewijs van het overlijden nodig en geldt er ook een opzeggingstermijn van twee maanden.

Gelden er andere regels wanneer je samen met anderen huurt?

De regel is: wie samen huurt, zegt samen op. In principe kan je je huurcontract dus niet individueel verbreken. In onderling overleg kan het wel. Je kotgenoten stemmen dan in dat zij de huur kunnen betalen door:

  • de kosten onderling te verdelen
  • een nieuwe kotgenoot te zoeken die jouw huur overneemt

Jullie moeten hiervoor een document toevoegen – dat noemen ze een ondertekend addendum – aan het oorspronkelijke huurcontract waarin jullie de nieuwe regeling van de huur beschrijven. Belangrijk is wel dat de verhuurder hiermee akkoord moet gaan. 

Vergeet ook niet dat samen met anderen huren niet zomaar mag. Check de regels in ons artikel over cohousen.

Bronnen:

Website van de Vlaamse overheid

Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenovereenkomsten.