Hoe voorkom ik dat mijn kot een krot wordt?

Kwaliteit en veiligheid op kot

Een huis is slechts een thuis wanneer je je er veilig en comfortabel voelt. Ook je kot hoort een plek te zijn waar je tot rust kan komen. De kwaliteitsvereisten voor woningen - en dus ook voor studentenkoten - zitten vervat in de Vlaamse Wooncode. Wat als jouw kot hier niet aan voldoet? Met onze checklist voorkom je dat je kot een krot wordt.

Laatst geüpdatet op: 08/11/2022

Voldoet mijn kot aan de kwaliteitsnormen?

In de Vlaamse Wooncode vind je alle basis veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsvereisten waaraan een woning moet voldoen. Het Kamerdecreet somt meer specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor studentenresidenties. In praktijk verschillen sommige regels van stad tot stad. De exacte normen die voor jouw kot gelden, vind je terug in de politiecodex van je stad.

Veiligheid op kot: checklist

  • Hangt er een rookmelder in je kamer, de keuken en de gang? Test deze maandelijks.
  • Hangt er per verdieping of 150 vierkante een brandblusapparaat? Brandblusapparaten moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Check hiervoor de controledatum van het apparaat.
  • Kan je iedere ruimte voldoende verluchten? Verlucht je kamer regelmatig.
  • Is er risico op CO-vergiftiging? Koolstofmonoxide (CO) is een gas zonder geur, kleur en smaak. Daarom moet je dus extra goed opletten. Lees hier hoe je een CO-vergiftiging kan herkennen.
  • Is er een vluchtplan? Ga na hoe snel je het gebouw kan verlaten in noodsituaties. Hiervoor controleer je de eerste en tweede vluchtweg. De eerste vluchtweg gaat via de trappenhal. De tweede vluchtweg kan een raam, brandladder of plat dak zijn. Via deze weg kan de brandweer evacueren. Het is heel belangrijk dat de twee vluchtwegen vrij zijn. Controleer dus goed of er geen fietsen, vuilniszakken of meubilair in de weg staan.
  • Verkeren de zekeringen, stopcontacten en elektriciteitsdraden in goede staat?
  • Hangt er veiligheidsverlichting in de gangen en in de trappenhal?
  • Zijn er voldoende stopcontacten aanwezig? Voorkom het overmatig gebruik van stekkerdozen. Gekoppelde stekkerdozen raken snel overhit en kunnen brand of kortsluiting veroorzaken.
  • Zijn er vochtplekken op muren of plafonds? Ruik je muffe geuren?
  • Rook nooit op kot! Gooi sigarettenpeuken niet in de papiermand of door het raam.

Mijn kot is niet in orde. Wat nu?

Twijfel je of je kot voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften? Dan meld je dit best eerst aan de verhuurder. Ga in dialoog en probeer een oplossing te vinden voor de problemen. Indien de verhuurder niet antwoordt,  dan stuur je hem/haar een aangetekende zending. 

Wanneer de verhuurder geen oplossing biedt, neem dan contact op met de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling. Zij zullen je belangen verdedigen en bemiddelen in conflicten tussen student en kotbaas. Ten slotte bestaan er organisaties als Op Krot en de Huurdersbond die je graag verder helpen met al je kot-gerelateerde vragen en  problemen.

Bronnen:

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1033810&datum=&geannoteerd=false&print=false

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023135.html

https://www.opkrot.be/#watDoenWe