Mag een stageplaats me weigeren als ik niet gevaccineerd ben?

Stage lopen in covid-tijden

We leven in verwarrende tijden. Het coronavirus gooide niet alleen onze studie en ons sociale leven in de war, ook onze ambitieuze stageplannen kwamen in het gedrang. Moet je nu eigenlijk gevaccineerd zijn als je stage loopt? Kort antwoord: nee, dat moet niet. Wel is er één grote uitzondering op deze regel: de zorgsector. Hoe de vork juist in de steel zit, lees je hier.

Laatst geüpdatet op: 02/05/2022

Mag een stageplek me weigeren als ik niet gevaccineerd ben?

Nee, dat mag niet. In België is het niet verplicht om gevaccineerd te zijn tegen COVID-19, tenzij je in de zorg werkt (zie onder). Bovendien mag een stagegever jou, net zomin als de eigen werknemers, vragen om een COVID Safe Ticket te tonen. 

Wat de stagegever wel mag, is vragen of je al dan niet gevaccineerd bent. Daar hoef je niet op te antwoorden als je dat niet wil. Antwoord je wel, dan mag de stagegever geen gevolgen geven aan deze info. Hij of zij mag je bijvoorbeeld niet dwingen tot telewerk of een aangepast rooster geven, enkel en alleen omdat je niet gevaccineerd bent.

Meer info over vaccinatie vind je op laatjevaccineren.be.

Kan een stageplaats een negatieve coronatest eisen?

Nee, ook dat mag niet. Enkel de arbeidsarts kan bepalen voor welke werknemers, en dus ook stagiairs, een test aangewezen is, zoals bijvoorbeeld na een hoog-risicocontact binnen het bedrijf. 

In deze gevallen moet je je laten testen.

Als je positief test, moet je verplicht in isolatie en volg je de bijhorende regels.

Moet ik gevaccineerd zijn om stage te lopen in de zorgsector?

Op 15 november besliste de regering om vaccinatie tegen COVID-19 te verplichten in de zorgsector. Of deze verplichting ook voor stagiairs geldt, is voorlopig nog niet duidelijk. Het eerste ontwerp van de wettekst over de vaccinatieplicht liep vertraging op (bron: Het Nieuwsblad). Intussen lijkt de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel niet meer te zullen ingaan vanaf 1 juli 2022 zoals eerder aangekondigd, omdat de cijfers dusdanig goed zijn geëvolueerd. Er bestaat dus nog onduidelijkheid over een eventuele verplichting (wordt geüpdatet).

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je onderwijsinstelling of stageplaats.

Bronnen:

Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – studenten

Vaccinatie: alles wat je moet weten als werkgever en bedrijf

Vragen en antwoorden coronavirus – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Daar is het coronavaccin! 7 vragen die elke werkgever zich stelt

Aanpak vaccinatie van studenten die stage lopen in zorginstellingen. | De Vlaamse Hogescholenraad

Federale regering bereikt compromis over verplichte vaccinatie in de zorg

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211207_96116931