Mag ik mijn samenvattingen verkopen?

Het auteursrecht van docenten

Het antwoord op de titelvraag is eenvoudig: nee, je mag je samenvattingen niet verkopen, want dit schendt het auteursrecht van de docenten. Er bestaan tal van mogelijkheden om toch samenvattingen te verkopen, maar die zijn strafbaar.

Laatste update: 08/11/2022

Waarom mag ik mijn samenvattingen niet verkopen?

Hoezo schending van het auteursrecht van de docent? Mijn samenvattingen, die heb ik toch gemaakt? Waarom zijn die dan niet mijn eigendom?

Wel… een samenvatting is per definitie een verkorte versie van een origineel, in dit geval van de lessen of van het handboek van je docent. Volgens het auteursrecht dat op het origineel rust, is het niet toegestaan om het werk te wijzigen of in een ander werk (je samenvatting) te verwerken.Je samenvatting, die de originele structuur van een vak of handboek volgt, mag je in principe dus enkel voor privédoeleinden gebruiken.

Waarom mogen studentenverenigingen wel samenvattingen verkopen?

De cursusdiensten van studentenverenigingen mogen vaak wel samenvattingen verkopen, omdat zij hiervoor toestemming krijgen van de docent. Studentenverenigingen kunnen op die manier ook de kwaliteit garanderen van hun samenvattingen. Bovendien verkopen zij de samenvattingen zonder winstoogmerk, door enkel de kostprijs van het drukwerk aan te rekenen.

Wat kan ik wel doen?

Je kan:

  • Je samenvattingen of notities gratis uitwisselen met andere studenten. Hoewel je hiermee ook de grijze zone van de schending van het auteursrecht betreedt, wordt het gratis delen van samenvattingen wel toegelaten door hogescholen en universiteiten. Let wel: beeldopnames van cursus-, examen-, of lesmateriaal mogen niet zomaar verspreid worden. Laat deze daarom ook achterwege in je samenvatting. Meer hierover lees je hier.
  • Toestemming vragen aan de eigenaar van het lesmateriaal om je samenvatting ervan te verkopen. Maak hierbij goede afspraken rond de organisatie van je verkoop.
  • De lesinhoud zelf op je eigen manier verwerken en uitleggen, bijvoorbeeld via kennisclips op YouTube of via een ander medium. Het auteursrecht beschermt geen ideeën, maar wel de uitdrukking van ideeën in een bepaalde vorm (in een les, een vak, een handboek …). Een samenvatting van zo’n originele vorm mag je dus niet publiceren. Als je daarentegen een concept dat tijdens de les werd aangereikt kan loskoppelen van die les en zelf goed kan uitleggen: ga je gang!

Bronnen

Auteursrecht

Auteursrecht op lesmateriaal