Memorandum 2024-2029 van de Vlaamse Vereniging van Studenten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) lanceert haar Verkiezingsmemorandum, naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Kom er hieronder alles over te weten!

De democratisering van het hoger onderwijs wordt openlijk in vraag gesteld. Het is niet langer een vrees – een vrees die al leeft sinds de democratisering zich voltrok met het Flexibiliseringsdecreet van 2004 -, het is vandaag een feit, of een feitelijke vaststelling zo je wil.

Een beperkte kring van onderwijsexperten, instellingshoofden en politici pleiten voor meer ‘toegangspoorten aan ons hoger onderwijs’ of voor het terugdraaien van de flexibilisering omdat ‘de slinger is doorgeslagen’. En al zijn ze beperkt in aantal, ze domineren vandaag het debat, in het Parlement, in de TV-studio’s en op de sociale media.

In alle thema’s die we in dit memorandum bespreken kan hun gedachte worden opgemerkt. Van de financiering van het hoger onderwijs over de in- en doorstroom tot ons hoger onderwijs, de discussie over studiegelden en studiekosten, studentenparticipatie, diversiteit en inclusie, kotentekort tot het mentaal welzijn; telkens zien we het idee opduiken dat we studenten meer moeten gaan verhinderen om verder te studeren.

De tegengeluiden worden nauwelijks gehoord of weggezet als “pretpedagogen van een vorig decennium”. Het zijn nochtans de geluiden van de meeste mensen in het onderwijsveld, gebundeld in de verschillende middenveldorganen, zoals de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), en in het bijzonder in de Vlaamse Onderwijsraad, waar alle partners uit het hoger onderwijs samenkomen en in diepgang met elkaar debatteren en consensus zoeken. Het zijn ook veel meer genuanceerde geluiden, die openstaan voor hervormingen, maar dan zonder de clichés en slogans. Het zijn die geluiden die ook studenten in ons verkiezingsmemorandum luid willen laten weerklinken.