PERSBERICHT - Vierdejaars studenten verpleegkunde kreunen onder financiële druk tijdens studies

Na een bevraging van meer dan 1000 studenten verpleegkunde kwam de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) tot die conclusie

25 juni 2020

Vierdejaarsstudenten van de opleiding verpleegkunde maken heel wat kosten om hun stage te kunnen uitvoeren. Hoewel de eerste studenten van de nieuwe vierjarige opleiding binnen enkele weken afstuderen, is er nog geen concreet zicht op de vergoeding die de Vlaamse Regering hen beloofde in 2015. VVS vraagt dat er eindelijk klaarheid wordt geschept. Dylan Couck, VVS-bestuurder onderwijs: “Een op drie studenten verpleegkunde moet werken om hun studies te kunnen betalen. Vier op tien onder hen laat weten dat hun stage en studie te lijden hebben onder de uitoefening van die (studenten)job. Het is tijd dat de Vlaamse regering haar regeerakkoord snel uitvoert en een regeling treft rond de vergoeding van studenten, zoals die al lang vooropgesteld was.”

De Vlaamse Vereniging van Studenten bevroeg het afgelopen jaar meer dan 1000 studenten verpleegkunde. Dat deed ze om meer inzicht te krijgen over de kosten die vierdejaars maken in het kader van de nieuwe, verlengde vierjarige opleiding. Het onderzoek peilde ook naar hoe studenten hun opleiding met een studentjob combineren, en hoe zij hun stages ervaren. De concrete aanleiding voor de bevraging zijn de ongeruste signalen die onze organisatie opving van de studenten verpleegkunde omtrent die gemaakte kosten en beloofde vergoeding. Velen onder hen keken reikhalzend uit naar de beloofde vergoeding van de Vlaamse Regering.

Uit de bevraging komt naar boven hoe precair de financiële situatie is van veel van die studenten. Enkele cijfers. Drie vierde van de studenten die werken tijdens hun studie, achten een vergoeding noodzakelijk om de kosten verbonden aan de studie en de stage te vergoeden. Zes op tien van de studenten die nu nog geen financiële moeilijkheden ervaart, verwacht die wel in het laatste jaar van de opleiding. Drie op tien geeft aan tijdens zijn of haar studies te moeten werken om de studies te kunnen betalen. Couck: “De financiële druk die studenten verpleegkunde ervaren is immens. Het is zorgwekkend dat vier op tien van de werkende studenten rapporteert dat de stage en de studie te lijden hebben onder de uitoefening van een (studenten)job.”

De intrinsieke motivatie van studenten om de opleiding te starten en in de zorg aan de slag te gaan hoog is. Couck: “Dat is een bijzonder mooi signaal voor een maatschappelijk erg belangrijk opleiding. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de vergoeding op zich voor geen enkele student bepalend geweest is om voor de opleiding te kiezen geven studenten wel aan dat die een sterke troef is voor een vierjarige opleiding.”

Het onderzoek legde zich ook toe op de wijze waarop studenten hun stages ervaren. De 2300 uur stage die een student verpleegkunde moet lopen, maakt immers een groot deel van de opleiding uit. Dit zijn in de meeste gevallen leerrijke ervaringen voor studenten maar ook hier zien we dat er zeker nog kansen voor verbetering aanwezig zijn. Nog te vaak zijn deze stages geen leermomenten: de kwaliteit van sommige stagementoren en stageplekken moet dringend omhoog. Ondanks de grote intrinsieke motivatie van studenten, kan een enkele slechte ervaring bepalend zijn voor hun toekomst in de opleiding en nadien in de zorgsector.

VVS vraagt concrete oplossingen. Ten eerste vraagt de organisatie een verhoogde politieke prioriteit toe te kennen aan het dossier. Couck: “De instroom in de opleiding verpleegkunde neemt al enkele jaren af. Dit tij moeten we kunnen keren door de opleiding verder te versterken.” Ten tweede vraagt het de Vlaamse Regering om haar regeerakkoord snel uit te voeren en een regeling te treffen rond de vergoeding van studenten zoals die al lang vooropgesteld was. Couck: “Uit de bevraging kwam naar boven dat studenten gemiddeld een bedrag van €380 per maand aangeven als gewenst bedrag voor zo’n vergoeding. Studenten zijn dus zeker niet op zoek naar een volwaardig loon maar wel een dekking van hun kosten en een erkenning van hun inspanningen.”

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Dries Suetens en Joffrey Vermunicht, studenten uit de opleiding verpleegkunde.

Meer weten over het dossier verpleegkunde?

Lees hier het eindrapport

Lees hier onze bevraging van de studenten verpleegkunde

Vind hier ons rapport van de focusgroepen met studenten verpleegkunde

Contacteer Dylan Couck (Bestuurder Onderwijs en dossierbeheerder) of Frédéric Piccavet (Beleidsmedewerker hoger onderwijs)