PERSBERICHT - VVS wil taboe rond mentaal welzijn doorbreken

De organisatie maakt samen met de minister van onderwijs middelen vrij voor onderzoek naar mentaal welzijn bij studenten

11 juni 2020

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts slaan de handen in elkaar om het mentaal welzijn van studenten te versterken. Dat doen ze met een grootschalig project, gefinancierd vanuit het ministerie en VVS. Voorzitter Wimjan Nitelet: “ Dit wordt het eerste onderzoek dat specifiek focust op het mentaal welzijn van studenten in Vlaanderen en Brussel. Naast het onderzoek zal onze organisatie ook beleidsaanbevelingen formuleren en willen we het taboe rond mentaal welzijn bij studenten doorbreken.”

De coronacrisis heeft de Vlaamse studenten diep geraakt. Het semester werd verstoord en de examens vinden plaats in ongeziene omstandigheden. Minister Ben Weyts: “De coronacrisis heeft sluimerende uitdagingen rond het mentaal welzijn van studenten aan het licht gebracht. De aandacht die dit thema verdient, mag niet meer verslappen. Ik ben blij dat we dit samen met VVS kunnen aanpakken. Samen zorgen we ervoor dat het niet meer van de radar verdwijnt."

“De coronacrisis heeft sluimerende uitdagingen rond het mentaal welzijn van studenten aan het licht gebracht. De aandacht die dit thema verdient, mag niet meer verslappen.”

Ben Weyts, Minister van Onderwijs

VVS is tevreden met die samenwerking. Voorzitter Wimjan Nitelet: “De serieuze druk die vandaag op studenten ligt, wordt onderschat. Bovendien vergroot de huidige crisis die druk. Dit alles en veel meer willen wij in kaart brengen en er oplossingen voor bieden.”

“De serieuze druk die vandaag op studenten ligt, wordt onderschat. Bovendien vergroot de huidige crisis die druk. Dit project wil daar een antwoord op bieden.”

Wimjan Nitelet, Voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Het project mentaal welzijn valt uiteen in drie grote werven. Ten eerste zal VVS onderzoek voeren naar het mentaal welzijn van studenten, door middel van een grootschalige bevraging. Daarnaast worden, deels op basis van die bevraging, concrete en relevante beleidsaanbevelingen geformuleerd richting universiteiten, hogescholen en de overheid. Ten slotte zet het project ook sterk in op het verhogen van het bewustzijn en het doorbreken van het taboe rond mentaal welzijn bij studenten.

“Het kan paradoxaal lijken dat we onderzoek willen naar het mentaal welzijn van studenten. We weten namelijk toch al dat het daarmee slecht gesteld is?” zegt voorzitter Nitelet. “Wel, eigenlijk weten we het niet echt. Het mentaal welzijn van studenten in Vlaanderen en Brussel werd tot op vandaag nog maar beperkt onderzocht,” duidt hij. Er bestaat geen grootschalig onderzoek dat zich specifiek toespitst op het mentaal welzijn bij studenten die ingeschreven zijn aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Nitelet: “We hebben wel aanwijzingen dat het niet goed gesteld is met het mentaal welzijn van studenten. De studententijd is namelijk een sleutelperiode. Een student krijgt aan de ene kant autonomie en vrijheid, maar heeft aan de andere kant ook af te rekenen met stress over beslissingen die de rest van zijn of haar leven kunnen beïnvloeden. Het zou goed zijn om meer inzicht te krijgen in de staat van het mentaal welzijn van studenten tijdens deze sleutelperiode in hun leven.”

“De studententijd is een sleutelperiode. Er moet onderzoek gebeuren naar wat dat doet met het mentaal welzijn van studenten”

Wimjan Nitelet, Voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Naast het onderzoek zullen ook beleidsaanbevelingen geformuleerd worden en moet ook meer bewustzijn gecreëerd worden rond het thema. “We zullen op basis van de grootschalige bevraging en input van onze leden een advies schrijven richting hogescholen, universiteiten en de overheid met concrete beleidsaanbevelingen. Het project eindigt met een grote apotheose: in het voorjaar van 2021 houden we een grote conferentie over de staat van het mentaal welzijn van studenten in Vlaanderen en Brussel.”

Meer weten over het project mentaal welzijn?

Vind hier onze vacature voor een projectcoördinator mentaal welzijn.

Vind hier onze samenvatting van het project.

Contacteer Sander Vanmaercke (bestuurder sociale zaken) of Frédéric Piccavet (coördinator).