Ik ben destijds door corona niet geslaagd. Kan ik mijn leerkrediet terugkrijgen?

Onder welke voorwaarden krijg ik mijn leerkrediet terug en hoe doe ik dat?

Het coronavirus bracht voor heel wat studenten de nodige stress met zich mee. Thuisonderwijs was het ‘nieuwe normaal’ en velen onder ons zaten wel eens vast in quarantaine. Wat als je omwille van de coronamaatregelen niet geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel? Om de zware klappen van de pandemie een beetje te verzachten kunnen studenten de coronacrisis inroepen als overmacht en leerkrediet recupereren. In dit artikel lees je hoe dat juist werkt.

Laatst geüpdatet op: 10/06/2022

Onder welke voorwaarden kan ik mijn leerkrediet terugkrijgen?

  • Je hebt pas recht op de teruggave van leerkrediet wanneer je niet slaagde na de laatste examenkans voor een opleidingsonderdeel. Je moet dus ook het herexamen afleggen deze zomer. Wanneer er van een bepaald vak geen herexamen bestaat, zal de eerste evaluatie wel meetellen. Ook de vakken die je tolereerde of waarvoor je gedelibereerd werd tellen mee als opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent. Je kan voor deze vakken dus ook leerkrediet terugkrijgen.
  • Je verklaart dat je je in een overmachtsituatie bevond door de coronamaatregelen. Dat moet je verklaren met behulp van een aanvraagformulier. Dit formulier zal terug te vinden zijn op deze pagina.

Wanneer dien ik een aanvraag in?

  • Je kan de aanvraag pas indienen wanneer al jouw resultaten van het hele academiejaar bekend gemaakt zijn. Vanaf dan heb je dertig dagen om je leerkrediet terug te vragen. Opgelet: je kan deze aanvraag maar eenmaal indienen!

Hoe dien ik een aanvraag in?

  • Ga na hoeveel studiepunten je in totaal kan terugvragen. De aanvraag telt enkel voor een volledig opleidingsonderdeel.
  • Ten slotte vul je het aanvraagformulier in. In dat formulier vermeld je het aantal teruggevraagde studiepunten.
  • Om het aanvraagformulier te kunnen invullen moet je je identiteitskaart of vreemdelingenkaart bij de hand houden.
  • Stuur het formulier tot slot op naar leerkrediet.corona@vlaanderen.be.

Wat als ik van studierichting veranderede tijdens het academiejaar?

Als je van opleiding veranderd bent, kan je uiteraard niet deelnemen aan het herexamen van de vakken van je vorige richting. Toch kan je ook dan nog leerkrediet terugvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent vóór 15 maart 2022 van opleiding of instelling veranderd of overgestapt naar een graduaatsopleiding.
  • Je hebt deelgenomen aan de eerste examenkans voor het opleidingsonderdeel van de opleiding die je stopzette.

Bronnen: