Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Studiekosten

2022-12-15 Studeren. Het is een voorrecht dat in een ideale wereld elke jongere met de capaciteiten te beurt valt. Toch is dat in realiteit niet...
Bekijk standpunt

Standpunt Veilige Studietijd

2022-06-30 Als we willen dat studenten slagen op de universiteit of hogeschool, dan is een veilige omgeving om in te vertoeven cruciaal. Verschillende internationale onderzoeken...
Bekijk standpunt

Standpunt Studentenhuisvesting

2022-04-21 De Vlaamse vereniging van Studenten (VVS) bespreekt in dit advies de nood aan een gedegen studentenhuisvestingsbeleid. Stijgende kotenprijzen, het verdwijnen van ‘basiskoten’, gebrek aan...
Bekijk standpunt

Standpunt Digitaal onderwijs

2022-02-17 De coronapandemie heeft het hoger onderwijs permanent veranderd. In maart 2020 werden de hogeronderwijsinstellingen verplicht om snel en plots, in een weekend tijd,  over...
Bekijk standpunt

Standpunt Verstrenging van de studievoortgangsmaatregelen

2021-05-20 In dit standpunt staat VVS stil bij de studievoortgangsmaatregelen die de werkgroep ‘Optimaliseren studievoortgang’, opgericht door het kabinet Weyts, doet om decretaal te implementeren....
Bekijk standpunt

Standpunt Duurzaam hoger onderwijs

2021-05-20 Al in 1994 onderschreven 328 hogeronderwijsinstellingen het Copernicus university charter for sustainable development (waaronder UAntwerpen, UGent, VUB en KU Leuven) om via onderwijs een...
Bekijk standpunt