Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Taalbeleid

2017-04-20 VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie...
Bekijk standpunt

Standpunt Vluchtelingenbeleid

2017-05-15 De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen...
Bekijk standpunt

Standpunt Nota Studentenparticipatie

2017-05-24 Het vijfjaarlijks onderzoek naar studentenparticipatie werd met het Onderwijsdecreet XXVI in 2016 afgeschaft om plaats te maken voor een meer constante opvolging. Om gehoor te...
Bekijk standpunt

Standpunt Financiering Hoger Onderwijs

2019-03-21 Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van...
Bekijk standpunt

Standpunt Erasmus+

2018-01-11 Dit standpunt bespreekt het gevoerde beleid rond Erasmus+ van de Europese Commissie en de resultaten hiervan. Het actieplan Brains On The Move wordt ook...
Bekijk standpunt

Standpunt Bolognaproces

2017-11-21 In 1998 tekenden Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de Sorbonneverklaring in Parijs, waarin ze besloten om samen te werken voor hoger onderwijs. Een jaar...
Bekijk standpunt