Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Vluchtelingenbeleid

2020-09-24 De voorbije jaren kende Europa een enorme inkomende stroom aan vluchtelingen die kwamen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze...
Bekijk standpunt

Standpunt Impact van COVID-19 op studenten

2020-04-03 COVID-19 plaatst de maatschappij voor ongeziene uitdagingen. In het hoger onderwijs heeft de impact van het virus verstrekkende gevolgen die alle studenten nu ondervinden....
Bekijk standpunt

Standpunt Studentenhuisvesting: inschrijving van studenten in de bevolkingsregisters

2020-02-20 Op dit ogenblik buigt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zich over een aanpassing van de regels rond de inschrijving van studenten in de bevolkingsregisters....
Bekijk standpunt

Standpunt Indeling van het academiejaar

2019-11-21 In dit standpunt behandelt de Vlaamse Vereniging van Studenten kort de belangrijkste thema’s die voor studenten van belang zijn wanneer hogeronderwijsinstellingen zouden nadenken over...
Bekijk standpunt

Standpunt Professionele masters

2019-05-16 In dit standpunt buigt de Vlaamse Vereniging van Studenten zich over het landschap van de masters in Vlaanderen en dit voornamelijk vanuit het perspectief...
Bekijk standpunt

Standpunt Nota tweejarige masters

2019-07-02 In 2005 werd tussen de universiteiten een proces opgestart om de studieduur van opleidingen met een master van 60 studiepunten eventueel uit te breiden...
Bekijk standpunt