Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Indeling van het academiejaar

2019-11-21 In dit standpunt behandelt de Vlaamse Vereniging van Studenten kort de belangrijkste thema’s die voor studenten van belang zijn wanneer hogeronderwijsinstellingen zouden nadenken over...
Bekijk standpunt

Standpunt Professionele masters

2019-05-16 In dit standpunt buigt de Vlaamse Vereniging van Studenten zich over het landschap van de masters in Vlaanderen en dit voornamelijk vanuit het perspectief...
Bekijk standpunt

Standpunt Nota tweejarige masters

2019-07-02 In 2005 werd tussen de universiteiten een proces opgestart om de studieduur van opleidingen met een master van 60 studiepunten eventueel uit te breiden...
Bekijk standpunt

Standpunt Nota informatie instellingsreview

2019-07-02 De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft bij de hervorming van het kwaliteitszorgsysteem van de visitaties naar dat van de instellingsreview steeds het belang van...
Bekijk standpunt

Standpunt Financiering Hoger Onderwijs

2019-03-21 Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van...
Bekijk standpunt

Standpunt Erasmus+

2018-01-11 Dit standpunt bespreekt het gevoerde beleid rond Erasmus+ van de Europese Commissie en de resultaten hiervan. Het actieplan Brains On The Move wordt ook...
Bekijk standpunt