Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Studiekosten

2017-06-08 Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat...
Bekijk standpunt

Standpunt Nota Studentenparticipatie

2017-05-24 Het vijfjaarlijks onderzoek naar studentenparticipatie werd met het Onderwijsdecreet XXVI in 2016 afgeschaft om plaats te maken voor een meer constante opvolging. Om gehoor te...
Bekijk standpunt

Standpunt Studentenstemrecht

2017-05-24 “Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak aan jongeren als “onze toekomst”. Ook wij, als VVS, zijn...
Bekijk standpunt

Standpunt Vluchtelingenbeleid

2017-05-15 De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen...
Bekijk standpunt

Standpunt Mobiliteit

2017-04-20 VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student...
Bekijk standpunt

Standpunt Taalbeleid

2017-04-20 VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie...
Bekijk standpunt