Onze standpunten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Enerzijds gebruiken we die standpunten om in externe vergaderingen het perspectief van alle studenten die studeren aan hogescholen en universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen.

Anderzijds maken we ze als adviezen over aan beleidsmakers – al dan niet op hun vraag. De standpunten gaan altijd over een van de hoofdthema’s van VVS – Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal – en worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Benieuwd naar hoe we studenten begeleiden om onze standpunten te schrijven? Of wil je leren hoe wij in onze standpunten proberen te garanderen dat de belangen van iedere student worden behartigd? Neem een kijkje.

Ook jij kan bijdragen aan een VVS-standpunt! In een werkgroep werk je mee aan de contouren van het standpunt. Ontdek hier onze werkgroepen.

Standpunt Vluchtelingenbeleid

2017-05-15 De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen...
Bekijk standpunt

Standpunt Mobiliteit

2017-04-20 VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student...
Bekijk standpunt

Standpunt Taalbeleid

2017-04-20 VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie...
Bekijk standpunt

Standpunt Contingentering

2017-03-08 Het standpunt Contigentering situeert zich in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde. VVS steunt het standpunt van het Vlaams Geneeskundig studentenoverleg (VGSO). Contingentering houdt in...
Bekijk standpunt

Standpunt Online leren

2017-03-08 Ieder academiejaar wordt de discussie opnieuw gevoerd over het evenwicht tussen klassiek hoger onderwijs en digitaal leren. Voor VVS moet er steeds een balans...
Bekijk standpunt

Standpunt Kwaliteitszorg

2017-01-11 VVS vraagt bij de evaluatie van de instellingsreview de volgende zaken: Contactgegevens Rapporteur Kwaliteitszorg: Lorenzo Ego Contact: internationaal@vvs.ac De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk...
Bekijk standpunt