Opvolging Gesuperviseerde Professionele Praktijk (GPP)

Opvolging Gesuperviseerde Professionele Praktijk (GPP)

Sinds 1 januari 2020 hebben klinisch psychologen/orthopedagogen zowel een visum als een erkenning als klinisch psycholoog/orthopedagoog nodig om het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog te mogen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid (Federale overheid) en de erkenning wordt vervolgens afgeleverd door het Departement Zorg (Vlaamse overheid). Die leveren deze erkenning concreet af op basis van de erkenningscriteria die worden vastgelegd door de federale overheid.

De Gesuperviseerde Professionele Praktijk (GPP) werd geïntroduceerd in 2016 en is ondertussen twee keer uitgesteld, onder andere omdat er te weinig GPP-/stagebegeleiders zijn en er geen kader was om een voldoende aantal te verzekeren. Hoewel eind 2023 beslist werd dat de GPP niet meer uitgesteld zou worden, zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht, is de verplichting om de GPP te volgen nu toch voor een derde keer uitgesteld! Het is dus niet verplicht voor de studenten klinische psychologie en orthopedagogiek die dit academiejaar afstuderen. Het is wel verplicht voor diegenen die afstuderen in academiejaar 2025-2026.

Kort overzicht
Sinds 1 januari 2020 hebben klinisch psychologen/orthopedagogen zowel een visum als een erkenning als klinisch psycholoog/orthopedagoog nodig om het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog te mogen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid (Federale overheid) en de erkenning wordt vervolgens afgeleverd door het Departement Zorg (Vlaamse overheid). Die leveren deze erkenning concreet af op basis van de erkenningscriteria die worden vastgelegd door de federale overheid.

Afgestudeerde klinisch orthopedagogen/psychologen die in aanmerking komen voor erkenning, kunnen na het bekomen van een visum een erkenning aanvragen door te mailen naar: mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be. Als deze procedure wordt gewijzigd, zal dit via de website kenbaar gemaakt worden. Dit zal in de toekomst ook kunnen via een online Ebox, maar die procedure is nog niet in werking.

Ik studeer af dit of volgend academiejaar
Goed nieuws! Voor jou is het volgen van de GPP niet verplicht om het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog te volgen. Je moet je dus geen zorgen maken om het huidige gebrek aan stageplekken. Naar aanleiding hiervan werd de website geactualiseerd: Geestelijke gezondheidszorgberoepen | Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be). Het wetsvoorstel dat de GPP pas verplicht maakt vanaf academiejaar 2025-2026 (en dus twee jaar uitstelt) is goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14 maart. De procedurefiche van de Kamer kan je hier terugvinden. In het kader van de wetgevende procedure is er nog een bekrachtiging en afkondiging door de Koning nodig en een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De wet is dus nog niet officieel in werking getreden, maar eens dit gebeurd is dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. De bedoeling is nu dat er zo snel mogelijk erkenningen afgeleverd worden voor diegenen die zijn afgestudeerd in februari 2024 en later.

Ik studeer af in academiejaar 2025-2026 of later
Conform de recentste wetswijziging van de WUG zal de start van de professionele stage pas aanvangen voor studenten die afstuderen in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek vanaf het academiejaar 2025-2026: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/05/10/2015A24141/justel. Je zal dus vanaf dan de GPP moeten volbrengen om erkend te worden als psycholoog/orthopedagoog. De kans is eerder klein dat de verplichting nog een vierde keer uitgesteld zal worden.

Naast de inhoudelijke invulling die momenteel onduidelijk is, wil je natuurlijk eerst zeker weten dat je een GPP/stageplek zal kunnen hebben tegen wanneer je afstudeert. De komende twee jaar zal er gewerkt worden aan een aangepast wettelijk kader dat ervoor moet zorgen dat er een voldoende aantal stageplaatsen zal zijn in 2026. Dit door het gemakkelijk en aantrekkelijk genoeg te maken voor stagemeesters en stageplekken om afgestudeerden klinisch psychologen/orthopedagogen een plek te geven om de GPP te volgen.

Om te kunnen verzekeren dat er genoeg stageplekken zijn wanneer de GPP verplicht wordt om klinisch psycholoog/orthopedagoog te worden, zal VVS blijvend contact houden met de FOD Volksgezondheid en het kabinet van de federale minister en hierover communiceren. Ook het creëren van de Ebox door de Vlaamse overheid om gemakkelijker de erkenning te kunnen verkrijgen na afloop van de GPP zal door VVS opgevolgd worden.