Rapporteur binnen VVS?

Inleiding

Bij VVS kiezen we ervoor om bepaalde studenten de verantwoordelijkheid te geven over specifieke dossiers en werkgroepen. Deze studenten noemen we rapporteurs. De rapporteurs worden verkozen door het bureau en zijn verantwoordelijk voor het schrijven/actualiseren van een standpunt en/of dossier rond een specifiek onderwerp of voor het nadenken over zo’n specifiek onderwerp. Op deze pagina kan je informatie vinden over wat er van je verwacht wordt en ook heel concreet welke stappen je onderneemt in een Plan of Action! Kandideren als rapporteur kan via onze mandatenlijst.

Ga naar de mandatenlijst

Rapporteur FAQ

Wat doe je vóór de werkgroepvergadering?
 • In het bureau stel je je kandidaat als rapporteur voor de dossiers waarvoor in het bureau of in de AV een rapporteur wordt gevraagd.
 • Als je verkozen bent, kan je ervoor kiezen een werkgroep op te richten. Zo’n werkgroep kan opgericht worden voor twee verschillende redenen: het uitwerken van een ontwerpstandpunt of het voorbereiden van een bepaald thema
 • Als je een werkgroep opricht, stuur je in samenspraak met de staf en binnen de vier dagen na je aanstelling een uitnodiging voor de werkgroep. Deze uitnodiging wordt naar iedere actieve student binnen VVS verstuurd en peilt naar een datum om de werkgroep te laten plaatsvinden.
 • Je roept de werkgroep samen op eigen initiatief of wanneer minstens een vijfde van de aangesloten leden van de vereniging je daartoe de opdracht geeft.
 • Je verstuurt de definitieve uitnodiging met agenda.
 • Je zorgt samen met de staf voor voldoende achtergrondinformatie, en ook voor een eventueel voorstel.
Wat doe je tijdens de werkgroepvergadering?
 • Je zit de werkgroep voor
 • Je neemt het voortouw om een ontwerpstandpunt uit te werken
Wat doe je na de werkgroepvergadering?
 • Je werkt samen met de staf het ontwerpstandpunt verder uit
 • Indien een werkgroep plaatsvond, breng je verslag uit van de werkzaamheden op het bureau
 • Indien leden van het bureau inhoudelijke opmerkingen hebben op de werkzaamheden binnen de werkgroep neemt de rapporteur deze mee naar zijn of haar werk
 • de rapporteur presenteert binnen een redelijke termijn een ontwerpstandpunt aan het bureau. Indien de voorzitter van het bureau signalen krijgt vanuit het bureau dat de redelijke termijn wordt overschreden, kan hij of zij jou aanmanen tot spoed
 • Wanneer het ontwerpstandpunt geagendeerd wordt en voorligt op de algemene vergadering, licht je het ontwerpstandpunt toe. Eventuele opmerkingen neem je mee om te verwerken in de werkgroep volgens het consensusprincipe.

Plan of Action

Wat is nu concreet de bedoeling als verkozen rapporteur?

Je leest je in met behulp van de informatie op Google Drive>Werkgroepen bij je eigen onderwerp. Hier staan enkele overzichtsdocumenten en recente documenten zodat je snel een goed beeld hebt. Om een beeld te hebben van de verdere geschiedenis kan je kijken bij Google Drive>Standpunten, nota’s, infofiches en dossiers.

Je bekijkt zelf en in samenwerking met de betrokken stafmedewerker en bureauvoorzitter aan de hand van de afgesproken actiepunten bij de prioriteiten of een werkgroep nodig is. Een werkgroep kan opgericht worden voor twee redenen: het voorbereiden van een specifiek inhoudelijk onderwerp of het schrijven van een ontwerpstandpunt.

Wat als er een werkgroep wordt opgericht?

Je spreekt samen met de betrokken stafmedewerker enkele data af waarop je een werkgroep wil en kan samenroepen. De staf stuurt een doodle uit en op basis hiervan wordt een overlegmoment voor de werkgroep afgesproken.

Je bereidt samen met de staf voor wat besproken zal worden op de werkgroep (bv. een ontwerpstandpunt) en welke voorbereidingsdocumenten nodig zijn zodat iedereen rond tafel geïnformeerd is. Je kan eventueel ook externe experten uitnodigen ter informatie. Je schrijft mee aan tekstvoorstellen. De vergadering is geldig wanneer drie leden van VVS vertegenwoordigd zijn.

Je zit de vergadering voor en werkt de opmerkingen achteraf samen met de staf en betrokken bestuurder verder uit. Je streeft steeds naar consensus.

Je bent aanwezig op het bureau en rapporteert over je vooruitgang.

Je werkt toe naar een nieuw standpunt of dossier en volgt dit op tot het in het bureau of av is goedgekeurd (afhankelijk van of de av het agendeert of niet).

Wat als er geen werkgroep wordt opgericht?

Je werkt samen met de betrokken stafmedewerker en betrokken bestuurder om te bepalen wat in het dossier moet gebeuren (dit kan bv. het actualiseren van een ouder standpunt zijn).

Je bent aanwezig op het bureau en rapporteert aan het bureau hoe je werkt en wat je vorderingen zijn.

Je volgt het standpunt of dossier op tot het in het bureau of algemene vergadering goedgekeurd wordt (afhankelijk van of het op de algemene vergadering geagendeerd wordt).