VVS tevreden met rechtzetting Groeipakket voor jobstudenten die een uitkering kregen voor arbeidsongeval of beroepsziekte

Jobstudenten die een vergoeding krijgen na een arbeidsongeval of ten gevolge van een beroepsziekte zullen hun Groeipakket niet langer geschorst zien en dat met terugwerkende kracht.

Wanneer studenten een arbeidsongeval krijgen tijdens het werk en ze krijgen daarvoor een vergoeding, verliezen ze hierdoor hun Groeipakket. Niemand kiest er echter voor om een arbeidsongeval of beroepsziekte te krijgen. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat je je Groeipakket niet meer verliest. Zo kan een student die binnen de wettelijke grenzen een studentenjob uitoefent en een arbeidsongeval krijgt, daarvoor niet meer gestraft worden, zegt bevoegd minister Hilde Crevits.

Rechtzetting voor jobstudenten, tot 1 januari 2019

De regeling zal ook ingaan met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat alle studenten van wie het groeipakket werd geschorst nadat ze een uitkering kregen voor een arbeidsongeval of beroepsziekte tijdens de uitoefening van hun studentenjob, dit alsnog terug krijgen.

De terugwerkende kracht gaat wel maar terug tot 1 januari 2019, het moment waarop het huidige ‘Groeipakket’ – vroeger: ‘kindergeld’ – werd ingevoerd.

Tot nu zorgde de uitkering er dus voor dat het Groeipakket van jobstudenten die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of beroepsziekte automatisch geschorst werd vanaf de eerste dag waarop de vergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten werd uitgekeerd. In 2021 bijvoorbeeld hebben 2.789 jongeren tussen de 18 en 25 jaar een sociale uitkering gekregen in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Die studenten verloren daarop onmiddellijk hun kinderbijslag of Groeipakket.

600 uur werken zonder verlies Groeipakket

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag ook het besluit definitief goed waarmee jobstudenten in 2023 en 2024 tot 600u mogen werken zonder hun Groeipakket te verliezen.

Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), behartigt de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. Ieder jaar verkiest VVS een nieuw bestuur om deze taak in de praktijk op te nemen. Zij worden verkozen door de studentenraden en hebben zo draagvlak aan alle hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap.