Standpunt Herindeling academiejaar

2019-11-21

De besturen van enkele hogescholen en universiteiten willen het academiejaar drastisch veranderen. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ziet die hervorming niet als prioritair. Wél wil ze meegeven dat studenten eerder gebaat zijn bij het invoeren van nieuwe werk- en evaluatievormen dan bij een hervorming van de academische kalender. Ze roept die instellingen dan ook op om daar werk van te maken.

“Een herindeling van het academiejaar is het sluitstuk van een vernieuwing van ons hoger onderwijs, niet het begin. Bovendien zou een eventuele herindeling van het academiejaar rekening moeten houden met de impact op het leven van studenten. Studentenjobs, vrijwillige engagementen, maar ook ziekte, heroriëntering en internationale mobiliteit zijn zaken die in overweging moeten genomen worden binnen de problematiek van de herindeling. Daar wordt vandaag te weinig aandacht aan besteed,” aldus Messelina Loncin, bestuurder bij VVS.

“Bij studenten bestaat de vrees dat de vakantieperiodes grondig worden herschikt. Hierdoor worden een groot aantal vrijwillige engagementen en studentenjobs op de helling gezet. Dit alles is nadelig voor werkgevers, het sociaal-culturele organisaties, jeugdwerk en, niet in het minst, studenten zelf.” voegt Frédéric Piccavet toe.

Contactgegevens

Rapporteur Herindeling Academiejaar: Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.