Standpunt Bolognaproces

2017-11-21

In 1998 tekenden Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de Sorbonneverklaring in Parijs, waarin ze besloten om samen te werken voor hoger onderwijs. Een jaar later verzamelden de onderwijsvertegenwoordigers van 29 landen om deze samenwerking uit te breiden.

Anno 2019 is deze samenwerking nog steeds van groot belang en maken al 48 leden deel uit van het Bolognaproces. Het Bolognaproces wil richting en eenmaking van het Europese hoger onderwijs. Veel van de internationale afspraken werden omgezet in Vlaamse regelgeving. VVS wil bijdragen aan de ontwikkeling van het Bolognaproces en heeft een standpunt uitgeschreven.

In dit standpunt bespreekt VVS waar het bijkomende inspanningen verwacht.

VVS zet volgende punten uiteen in het standpunt Bolognaproces:

✓ VVS verwacht bijkomende inspanningen binnen het gebied EVC/EVK wat de aansluiting met het hoger onderwijs betreft. Hierbij winnen niet-formele educatie en informeel leren aan belang.
✓ VVS waarschuwt voor de onderfinanciering van het hoger onderwijs en de hierbij gepaard gaande penalisering van langer studerende studenten. VVS vraagt dan ook een herinvestering in het hoger onderwijs.
✓ VVS vraagt betaalbare mobiliteit en en kwalitatieve studentenhuisvesting.
✓ VVS bespreekt ook de nood aan een goede vertegenwoordiging van de maatschappij in ons hoger onderwijs en pleit daarom voor goede datacollectie om de bestaande drempels voor ondervertegenwoordigde groepen op te sporen en aan te pakken.
✓ VVS wilt ook enkele voorstellen doen om internationale mobiliteit, voornamelijk het financiële luik ervan, op meer efficiënte en effectieve manier te organiseren.
✓ VVS gaat tot slot in op de toekomst van het verdere Bolognaproces en vraagt een heropleving van het proces om het proces op twee snelheden meer parallel te laten sporen.

Contactgegevens

Rapporteur Bolognaproces: Lorenzo Ego

Contact: internationaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.