Standpunt Contingentering

2017-03-08

Het standpunt Contigentering situeert zich in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde. VVS steunt het standpunt van het Vlaams Geneeskundig studentenoverleg (VGSO). Contingentering houdt in dit standpunt in dat er een beperking is van het aantal afstuderende medische studenten en zo van het aantal artsen. Er is een beperking van het aantal afgestudeerden dat toegang krijgt tot het uitoefenen van een bepaald beroep.

In 2016 kreeg het dossier rond contingentering opnieuw veel aandacht omdat het toelatingsexamen na het eerste jaar in het Franstalig Onderwijs ongrondwettelijk werd verklaard. Aangezien op federaal niveau algemene quota’s worden vastgelegd voor de gemeenschappen, moet elke gemeenschap hier aan voldoen. Daarnaast bestond er ook discussie over de medische planning en of deze voldoende rekening houdt en kan houden met mogelijke tekorten binnen specialisaties en andere factoren.

VVS vraagt:

Een contingentering onder de vorm van een toelatingsexamen in de opleidingen
geneeskunde en tandheelkunde. Iedereen die afstudeert moet recht hebben op
een RIZIV nummer.
Rationeel bepaalde quota voor artsen en tandartsen, op basis van een actueel
kadaster dat de huidige realiteit voldoende in acht neemt.
Het correct opvullen van de quota en voldoende financiering om dit te kunnen
verwezenlijken.
Een blijvend sterke vertegenwoordiging van studenten in de werkgroepen rond de
evaluatie en herwerking van het toelatingsexamen.

Contactgegevens

Rapporteur Online leren: Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.