Standpunt Duurzaam hoger onderwijs

2021-05-20

Al in 1994 onderschreven 328 hogeronderwijsinstellingen het Copernicus university charter for sustainable development (waaronder UAntwerpen, UGent, VUB en KU Leuven) om via onderwijs een voortrekkersrol te spelen in het streven naar een meer duurzame toekomst. In het charter verklaren ze dat ze duurzame ontwikkeling zullen integreren in curricula, institutioneel management en diensten. Op de top van Europese Ministers van hoger onderwijs in mei 2005 werd voor het eerst sinds 1999 een sterke referentie gedaan naar het oprichten van de European Higher Education Area (EHEA) tegen 2010 op basis van de Copernicus-richtlijnen. Door de brede acceptatie worden de Copernicus-richtlijnen voor een duurzame ontwikkeling nog steeds gehanteerd bij instellingen. 

Duurzame ontwikkeling kan gedefinieerd worden als “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen”, aldus de Commissie Brundtland (1987) van de Verenigde Naties. Duurzaamheid kan en mag niet vernauwd worden tot de klimaatproblematiek en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), maar moet holistisch benaderd worden rekening houdend met alle dimensies van duurzaamheid. Het is dan ook niet de bedoeling dat instellingen zich beperken tot enkele SDG’s aangezien deze onderling verbonden zijn en dus een ondeelbaar geheel vormen. 

De Vlaamse Vereniging van Studenten verdedigt de studentenbelangen van vandaag en morgen en erkent hierbij de noodzaak om verantwoordelijkheid op te nemen. Het kan uitdagingen weliswaar niet alleen oplossen en vraagt hogeronderwijsinstellingen en beleidsmakers om hierop actie te ondernemen op alle nodige niveaus en bij elke stap studenten te betrekken.

VVS vraagt:

Om multi-, inter- en transdisciplinariteit binnen onderwijs te integreren om zo complexe, maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken te behandelen;
Duurzame ontwikkeling in curricula te verweven, gekoppeld aan duurzaamheidscompetenties, en geef hierbij docenten en onderzoekers de nodige ondersteuning om dit te volbrengen;
Duurzame ontwikkeling in het beoordelingskader van de instellingsreview en systeembrede analyse van de kwaliteitszorg op te nemen;
Voor Vlaamse, Federale en Europese investeringsmogelijkheden, die de modernisering (qua energie efficiëntie) van huidige onderwijsinfrastructuur mogelijk maken;
Om emissies bij hogeronderwijsinstellingen in kaart te brengen en te rapporteren aan de hand van internationale richtlijnen zoals de Global Reporting Initiative (GRI) of een ISO-standaard;
Transparantie over de beleggingen, investeringen, financiële langetermijnplannen etc. van hogeronderwijsinstellingen tegenover de stakeholders;
Om in elke hogeronderwijsinstelling een green office te faciliteren voor studenten; en voorzie hiervoor fysieke ruimte, voldoende financiële middelen en een coördinator;
Om een duurzaam reisbeleid voor personeel én studenten uit te werken, en zet daarbij in op bewustwording van de klimaatimpact van mobiliteitsmodi.

Contactgegevens

Contactpersonen: Leandro Storme & Luna Vandevelde

Contact: info@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.