Standpunt Erasmus+

2018-01-11

Dit standpunt bespreekt het gevoerde beleid rond Erasmus+ van de Europese Commissie en de resultaten hiervan. Het actieplan Brains On The Move wordt ook besproken in het standpunt Erasmus+. Het actieplan begeleidt het Erasmus+ programma en zet in om ondervertegenwoordigde groepen vaker te laten participeren aan internationale uitwisseling.

Het standpunt kijkt naar een stand van zaken vandaag. Daarnaast kijkt het ook naar de volgende drie jaar. Tot slot is er een bespreking van de periode tussen 2020 en 2030.

VVS vraagt:

✓ Meer realistische doelstellingen. We stellen de doelstelling voor van 30% internationale mobiliteit tegen 2030 waarbij studenten 15 ECTS-punten opnemen op drie maanden.
✓ Transparantie en extra aandacht over en voor de participatie van ondervertegenwoordigde groepen.
✓ Een kwalitatieve uitwerking van het internationale portfolio.
✓ Een herwerking van het beurzensysteem, het stimuleren van in- en uitgaande mobiliteit via de financiering, het bekijken van mobility windows en het aansluiten van ons academiejaar bij het internationale academiejaar.
✓ Aandacht voor een versoepeling van de taalwetgeving.
✓ Een kwalitatieve en reële monitoring van de participatie aan internationale mobiliteit met gelijkvormige registratiemethodes in de verschillende instellingen. VVS volgt hiervoor de nieuwe DHO 2.0 kritisch op.

Contactgegevens:

Rapporteur Erasmus+: Lorenzo Ego

Contact: internationaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.