Standpunt Europese Universiteiten Initiatief

2024-05-06

Het standpunt over het Europese Universiteiten Initiatief belicht biedt een diepgaande analyse van belangrijke kwesties binnen de Europese Universiteiten en Hogescholen Allianties (EUA’s). De focus ligt op de ontwikkeling van studieprogramma’s, financieringsmodellen, kwaliteitszorg, en de rol van studentenvertegenwoordiging binnen deze initiatieven.

Financiering blijkt een centrale zorg te zijn voor studenten, met vragen over wie de financiële lasten draagt en hoe inschrijvingsgelden worden beïnvloed door EUA-lidmaatschap. Daarnaast wordt de noodzaak benadrukt van consistente kwaliteitszorg om geloofwaardigheid en waarde van EU-diploma’s te waarborgen, terwijl tegelijkertijd lokale diversiteit en sterke punten worden gerespecteerd.

Een ander belangrijk aspect is de representatie van studenten binnen de EUA’s. Het standpunt wijst op het gebrek aan interactie tussen gevestigde studentenorganisaties zoals de European Student Union (ESU) en opkomende EUA-studentenraden, wat een gemiste kans vormt voor het benutten van expertise en ervaring. De roep om meer bottom-up benaderingen en ondersteuning van ESU wordt benadrukt, met aandacht voor het aanpakken van verschillen in erkenningskaders en institutionele steun voor studentenvertegenwoordiging op lokaal en EUA-niveau.

Verder wordt de uitdaging van het definiëren van de rol van studentenvertegenwoordigers belicht, waarbij studenten vaak belast worden met taken die buiten hun kerntaak vallen, zoals marketing en communicatie. Dit staat haaks op hun rol als co-creators en vertegenwoordigers binnen de EUA’s. Een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en meer erkenning voor de inzet van studentenvertegenwoordigers wordt bepleit om een effectiever engagement binnen de EUA’s te bevorderen.

Tot slot wordt gewezen op de noodzaak om niet-EUA-perspectieven te integreren en ervoor te zorgen dat ontwikkelingen binnen de EUA’s geen ongelijke kansen creëren voor studenten aan instellingen die niet bij de EUA’s betrokken zijn. Continu overleg en aandacht voor de bredere implicaties van EUA-initiatieven zijn essentieel om een inclusief en rechtvaardig Europees hoger onderwijslandschap te waarborgen.

Door deze verschillende kwesties aan te pakken en belanghebbenden te betrekken bij het verbeteren van financieringsmodellen, kwaliteitszorgpraktijken en studentenvertegenwoordiging, streeft het standpunt naar een evenwichtige en inclusieve ontwikkeling van het Europese Universiteiten Initiatief.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vraagt

Aan de European Students’ Union (ESU):

 • Prioriteer het behoud van lage financiële lasten voor studenten en consistente kwaliteitsnormen.
 • Stimuleer actief contact en kennisdeling met studentenvertegenwoordigers uit alle allianties.
 • Neem een bottom-up benadering en toon begrip voor de complexiteit van EUA’s.
 • Pas calls for support aan op de diverse aard van EUA’s voor flexibele begeleiding.
 • Geef uitgebreide richtlijnen voor meer democratische praktijken.

Aan de Europese Commissie (EC):

 • Bevorder dialoog en samenwerking tussen EUA’s voor gemeenschappelijke financieringsmodellen en kwaliteitswaarborging.
 • Erken de diverse lokale sterktes van instellingen en vermijd uniformiteit in EU-diploma criteria.

Aan de Europese Universiteiten Allianties (EUAs):

 • Zorg voor transparante en gestandaardiseerde kwaliteitsborging.
 • Bied flexibele ondersteuning voor studentenvertegenwoordiging.
 • Versterk de verbinding tussen lokaal en alliantie-niveau.
 • Deel best practices rond democratiseringsprocessen.
 • Overweeg vergoeding voor studentenbijdragen.

Van de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs:

 • Neem actief deel aan discussies voor lokale studentenbelangen.
 • Creëer een duidelijk kader voor grenzen tussen universitair en EUA-niveau vertegenwoordiging.
 • Betrek lokale studentenvertegenwoordigingen bij het opstellen van EUA-statuten.

Bekijk alle adviezen in het standpunt.

Contactgegevens

Rapporteur: Paulien Decorte

Contactpersoon: Alexander Van de Sande

Dossierbeheerder: Eva Druyts

Contact: internationaal@vvs.ac

De rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de algemene vergadering.