Standpunt HBO5

2017-06-08

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren.

VVS vraagt:

✓ Goede aansluiting HBO5 op het hoger onderwijs
✓ Internationale erkenning en certificering
✓ Kwalitatieve begeleiding
✓ Een sterk systeem van sociale voorzieningen en studiefinanciering
✓ Adequate financiering
✓ Participatieve kwaliteitszorg
✓ Goed georganiseerde studentenvertegenwoordiging en een duidelijke
rechtspositieregeling voor elke student

Contactgegevens:

Rapporteur HBO5: Leila Willems

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: Messelina Loncin, info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.