Standpunt Inclusie van Internationale Studenten

2023-11-17

Internationalisering in het hoger onderwijs krijgt de laatste jaren toenemende aandacht. Een element hiervan is het uitsturen van Vlaamse studenten naar het buitenland, of het aantrekken van buitenlandse studenten om in Vlaanderen te komen studeren. Het globaal aantal studenten dat naar een ander land gaat om er te studeren blijft jaar na jaar groeien. Europa trekt bijna de helft van de internationale studenten aan, en ook aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen blijft het aandeel stijgen.

Het is van belang dat internationale studenten zich hier kunnen integreren vermits zij op alle vlakken een grote aanwinst zijn; dit is een essentiële factor in een succesvol internationaliseringsbeleid. Voor dit laatste is het niet genoeg dat de studentenpopulatie divers is, maar die moet ook inclusief zijn. Niet alleen leveren internationale studenten Vlaanderen zowel tijdens als na de studie erg veel op, maar ook voor haar inwoners persoonlijk. Zowel internationale als Vlaamse studenten ontwikkelen zichzelf wanneer ze met elkaar in contact komen. Het is dus van uiterst belang dat internationale studenten zich hier thuis kunnen voelen.

De OESO definieert internationale studenten als studenten die geen inwoner zijn van het land waar ze studeren en die daar ook niet hun vooropleiding hebben genoten. Wanneer er geen informatie volgens deze definitie beschikbaar is, gebruikt men buitenlandse studenten – studenten die geen burger zijn van het land waar zij studeren – als maatstaf.

Om te bepalen hoe we inclusie van internationale studenten in het Vlaams hoger onderwijs kunnen bereiken, is er een brede invulling van het begrip noodzakelijk. Onder internationale studenten rekenen we buitenlandse studenten die niet de Belgische nationaliteit hebben en hun middelbaar diploma niet in Belgïe hebben behaald, en Erasmus- of mobiliteitstudenten in het algemeen. Een internationale student kan naar Vlaanderen of Brussel komen voor een semester, een jaar, of een volledige studie, met inbegrip van doctoraatprogramma’s. We rekenen ook studenten mee die bijvoorbeeld  de Belgische nationaliteit hebben, maar wiens ouders niet de Belgische nationaliteit hebben en die naar internationale scholen zijn gegaan.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vraagt dat

 • Dat internationale studenten direct kunnen participeren aan studentenvertegenwoordiging
 • Internationale studentenraden of adviesraden worden opgericht waar directe participatie onmogelijk is
 • Hogeronderwijsinstellingen de studentenvertegenwoordiging meer financieel en logistiek ondersteunen
 • Een centraal informatiepunt in elke studentenstad in samenwerking georganiseerd door stadsbestuur, hogeronderwijsinstellingen en studenten 
 • Een focus op kwaliteitsvolle en relevante informatievoorziening
 • Meer en efficiëntere samenwerking tussen de instellingen om internationale studenten te verwelkomen
 • Doordacht georganiseerde onthaaldagen met Engelstalige onthaalopties
 • Een centrale rol voor studentenverenigingen bij opvangactiviteiten in samenwerking met de instellingen
 • De uitbouw van een buddywerking in elke instelling om buitenlandse en lokale studenten met elkaar in contact te brengen
 • Onderwijspersoneel bewust maken van groepsdynamieken en opleiden in een multiculturele aanpak
 • Inrichtingen van Nederlandstalige keuzevakken in Engelstalige opleidingen
 • Verplichte Nederlandstalige vakken waar mogelijk en relevant
 • Meer steun en mogelijkheden voor deelname aan taaltafels en taaltandems
 • Goedkopere en meer flexibele taallessen
 • Tweetalige fysieke en digitale communicatie naar studenten toe
 • Een globale mentaliteitsverandering omtrent inclusie van internationale studenten in de brede zin op alle beleidsniveaus

Contactgegevens

Rapporteur & contactpersoon: Alexander Van de Sande

Dossierbeheerder: Janne Wittoeck

Contact: onderwijs@vvs.ac

De rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de algemene vergadering.