Standpunt Inclusief ondersteuningsmodel

2017-06-08

Met de hervormingen in het buitengewoon onderwijs, bestaat ook de mogelijkheid om hervormingen in het hoger onderwijs rond GON-begeleiding te bepleiten. In deze besprekingen wil VVS aandacht vragen voor enkele uitdagingen en ook de aandacht vestigen op de financiering van het systeem.

VVS vraagt:

✓ Een goede aansluiting naar ondersteuningsmogelijkheden tussen het
leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs.
✓ Op termijn onbeperkte ondersteuning voor elke student met een
functiebeperking.
✓ Expertisedeling over elke soort functiebeperking, zodat geen enkele student uit
de boot valt.
✓ Gelijkwaardige en proportionele verdeling van de middelen over de studenten
van de universiteiten en de hogescholen.
✓ Duidelijke en goed gecommuniceerde overgangsmaatregelen.
Voldoende aandacht voor HBO5.

Contactgegevens

Rapporteur Inclusief ondersteuningsmodel: Liesbeth Maene
Co-rapporteur Inclusief ondersteuningsmodel: Senna De Graef

Contact: sociaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.