Standpunt Mobiliteit

2017-04-20

VVS ijvert voor inclusieve en eengemaakte vervoersbewijzen, voor een duurzame fietsveiligheid in de studentensteden en voor transparante communicatie omtrent vervoerskosten die de Vlaamse student moet ondernemen om zijn of haar opleiding tot een goed einde te brengen.

Democratisch en toegankelijk onderwijs is een speerpunt van VVS. Dit vereist een toereikende studentenmobiliteit ten behoeve van elke Vlaamse student. Omdat de mobiliteitsproblematiek een veelkoppig monster is, dient VVS in dit standpunt een aantal belangrijke problematieken van antwoord. VVS zet hierbij in op transparantie, duurzaamheid en een volwaardige participatie in functie van de noden van de student.

Wat bijvoorbeeld met de leeftijdsgrens van vervoerbewijzen voor studenten? Is dit nog compatibel met hedendaagse ontwikkelingen zoals ‘levenslang leren’? En hoe kunnen we een antwoord bieden aan het kluwen van verschillende tarieven, vervoerbewijzen en lokale voordelen?

VVS vraagt:

Duidelijke informatieverstrekking
Verdere bekendmaking van de MOBIB-kaart
Duurzame mobiliteit
Transparantie over vervoerskosten vóór aanvang van de opleiding
Voldoende inspraak voor studenten op lokaal niveau

Contactgegevens

Rapporteur Mobiliteit: Frédéric Piccavet

Contact: sociaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.