Standpunt Nota tweejarige masters

2019-07-02

In 2005 werd tussen de universiteiten een proces opgestart om de studieduur van opleidingen met een master van 60 studiepunten eventueel uit te breiden naar 120 studiepunten. Dit was geen willekeurige beslissing: om aan internationale standaarden te voldoen, is een omvang van 60 studiepunten onvoldoende.

Met deze nota somt de Vlaamse Vereniging van Studenten in de eerste plaats een aantal argumenten op die gebruikt kunnen worden om te pleiten voor een studieduuruitbreiding. Wanneer een dergelijke vraag vanuit de studenten en hun vertegenwoordigers komt voor te liggen, dan steunt de Vlaamse Vereniging van Studenten die vraag.

VVS vraagt:

Structurele inspraak van de studenten bij het tot stand komen van die toekomstvisie
op alle niveaus
Duidelijkere communicatie naar alle actoren toe over zowel de nieuwe voorstellen
(een onderzoeksmaster, een 90 studiepunten master,…) als over de reden van
afkeuring van de dossiers
Voldoende financiering om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs in
Vlaanderen te garanderen
Oog voor duidelijkheid van het hoger onderwijs landschap
Ruimte voor debat en verdere praktische en inhoudelijke uitwerking van nieuwe
voorstellen.

Contactgegevens

Rapporteur Nota tweejarige masters: Dylan Couck

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.