Standpunt Online leren

2017-03-08

Ieder academiejaar wordt de discussie opnieuw gevoerd over het evenwicht tussen klassiek hoger onderwijs en digitaal leren. Voor VVS moet er steeds een balans gezocht worden tussen deze beide met een vorm van blended learning.

Intussen werd dit standpunt vervangen door het Standpunt Digitaal Onderwijs goedgekeurd op 17 februari 2022 door het bureau van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

VVS vraagt:

Online leren mag nooit het doel op zich zijn.
Toegankelijkheid tot digitaal, kwalitatief materiaal
Duurzaamheid

Internationaal e-learning
MOOCS als nuttige, verrijkende aanvulling, geen vervanging van reguliere lessen
Kwaliteitsborging MOOCS

Contactgegevens

Rapporteur Online leren: Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.