Standpunt Studentenhuisvesting

2022-04-21

De Vlaamse vereniging van Studenten (VVS) bespreekt in dit advies de nood aan een gedegen studentenhuisvestingsbeleid. Stijgende kotenprijzen, het verdwijnen van ‘basiskoten’, gebrek aan kwaliteit en veiligheid, toenemende stress bij eerstejaarsstudenten op zoek naar een kot… Het zijn maar enkele van de schadelijke effecten die we de afgelopen jaren hebben zien toenemen. Daarom brengt VVS nu 25 aanbevelingen onder de aandacht van beleidsmakers en hogeronderwijsinstellingen. U vindt ze hieronder.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vraagt:

In het algemeen :

Een betere afstemming van het studentenhuisvestingsbeleid tussen de verschillende bevoegde niveaus binnen de overheid
Het afstemmen van het Vlaams beleid en het Brusselse om discrepanties maximaal te vermijden

Met betrekking tot kotenlabels:

Het invoeren van een Vlaams kotlabel
Het voorzien van (middelen voor) handhaving van zulk kotlabel
Het verankeren van ‘studentvriendelijkheid’ als autonome factor in de toekenning van een kotlabel

Met betrekking tot discriminatie op de kotenmarkt:

Het invoeren van correspondentietesten
Het voorzien van een centrale klachtmogelijkheid met decentrale tentakels
Het verzorgen van een sensibiliseringscampagne waarin duidelijk wordt waar en hoe studenten melding kunnen maken van wangedrag

Met betrekking tot communicatie met de student-huurder:

Het oprichten van een single point of contact voor de student om zijn/haar/hun zoektocht naar een kot te beginnen. Deze website van de overheid moet volgens VVS cruciale informatie bevatten zoals informatie over de wettelijke minimumvereisten en dergelijke meer
Het voorzien van laagdrempelige juridische bijstand voor student-huurders die daar nood aan hebben.
Aandacht besteden aan studentenhuisvesting bij de begeleiding van laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs toe

Met betrekking tot het tekort aan koten:

Het werken vanuit een holistic policy-aanpak
Het creëren van een vast kader en een langetermijnstrategie met betrekking tot het huisvestingsprobleem
Het ombouwen van leegstaande gebouwen en panden tot adequate studentenkoten
Het oprichten van zogenaamde Student Villages 
Het verlaten van de ‘kotenstops’
Het versoepelen van de onderverhuurregeling en het creëren van een helder kader met welomschreven rechten, plichten en aansprakelijkheidsregelingen
Het invoeren van een verbod op meervoudige onderverhuring
Het garanderen van de variëteit aan koten door het verhuren van een ‘basiskot’ te promoten bij verhuurders. Dit door middel van fiscale voordelen
Het renoveren van een kot fiscaal aantrekkelijker maken

Met betrekking tot internationale studenten:

Het inzetten op meer en duidelijkere informatie voor deze studenten
Het verankeren van zogenaamde student hotels

Met betrekking tot participatie van studenten in het beleid:

Het zoveel mogelijk betrekken van studenten bij alle soorten besluitvorming. 
Het betrekken van studenten bij de evaluatie van maatregelen met betrekking tot studentenhuisvesting.

Contactgegevens

Rapporteur & contactpersoon: Julien De Wit

Dossierbeheerder: Pieter Jespers

Contact: sociaal@vvs.ac

De rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de algemene vergadering.