Standpunt Studentenstemrecht

2017-05-24

“Studenten vormen een belangrijke positieve kracht van verandering in de maatschappij. Politici refereren vaak aan jongeren als “onze toekomst”. Ook wij, als VVS, zijn ervan overtuigd dat studenten een heldere en verfrissende blik kunnen bieden op bestaande problemen. Net daarom is het van belang om die emancipatie te ondersteunen en aan te drijven. Een zelfstandige student moet daarom ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen stemmen in zijn of haar studentenstad, zonder de nefaste repercussies die daar vandaag aan vast hangen (verlies kindergeld, …). VVS spoorde de Vlaamse Regering dan ook in april 2016 aan om actieve jonge burgers – studenten – de mogelijkheid te geven te kunnen stemmen in de studentenstad.”

In dit standpunt reageert VVS op een conceptnota van Open VLD van 19 mei 2016 betreffende het stemrecht voor studenten in de stad waar ze studeren, ingediend door Rik Daems, Gwendolyn Rutten, Bart Somers, Mathias De Clercq, Willem-Frederik Schiltz en Ann Brussel.

Contactgegevens

Rapporteur Studentenstemrecht: Johannes Weytjens

Contact: sociaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.