Standpunt Studiekosten

2022-12-15

Studeren. Het is een voorrecht dat in een ideale wereld elke jongere met de capaciteiten te beurt valt. Toch is dat in realiteit niet steeds het geval. Universiteiten, hogescholen en de overheid organiseren vandaag via allerlei wegen wel financiële hulp voor wie studeert en krap bij kas zit, maar de crisissen die ons de voorbije jaren te beurt zijn gevallen, hebben dit systeem onder druk gezet. Structureel wordt er te weinig geïnvesteerd in de sociale sector die ons onderwijs flankeert. Structureel wordt de sociale sector ook als bijkomstig en niet-primordiaal gezien voor ons onderwijs. Als dit standpunt één effect heeft, laat het dan zijn dat die denkfout voorgoed de wereld uit geholpen is. Ja, de kerntaak van een universiteit of hogeschool is onderwijs. Maar ook: sociale voorzieningen voor studenten maken integraal deel uit van degelijk onderwijs. Immers: hoe kan je studeren zonder dat je de financiële mogelijkheden hebt? Hoe kan je uitgroeien tot een knappe kop die Vlaanderen op de wereldkaart zet, als je de kansen niet krijgt?


Download hieronder het advies studiekosten van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), dat de noodzakelijke hervormingen wat betreft financiële en flankerende hulp voor studenten meegeeft.

De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt onder meer:

Houd het inschrijvingsgeld betaalbaar met het oog op democratisch en toegankelijk hoger onderwijs.
Geef de nodige aandacht niet alleen aan de allerkwetsbaarste studenten, maar ook aan de zogenaamde lagere middenklasse die het steeds moeilijker krijgt.
Verhoog de maxima bedragen die men mag verdienen om je te kunnen registreren als beursstudent of bijna-beursstudent.
Neem de kostprijs van studie- en praktijkmaterialen verplicht op in de opleidingsfiche.
Zorg ervoor dat lesgevers zich bezinnen over de noodzakelijkheid van studiemateriaal.
Blijf investeren in bibliotheken. Zorg ervoor dat ze een ruime boekencollectie bezitten én voldoende studieplekken.
Monitor de kostprijs van stages. Hou de kosten met betrekking tot stages zo laag mogelijk.
Zorg voor een onkostenvergoeding wat betreft stages. Zorg – indien dit niet mogelijk is – voor goedkope leningen en gespreide betalingsmodaliteiten.
Behoud ten allen tijde de modaliteiten van gespreide betaling van inschrijvingsgeld, beurzen, goedkopere studentenhuisvesting en dergelijke meer.
Zorg voor voldoende verwarmde studieplekken op de campussen. Niet louter tijdens de blok of examens, maar het hele jaar door. Zet ook in op bibliotheekruimte.
Zorg voor betaalbare ICT infrastructuur voor studenten. Ga hiervoor desnoods sponsorships aan met ICT-bedrijven.
Ondersteun als hogeronderwijsinstelling studenten in goed budgetbeheer en financiële gezonde gewoonten.
Houd als overheid toezicht op prijsstijgingen in de sector van de mobiliteit en het openbaar vervoer. Hou deze binnen de perken.
Faciliteer als hogeronderwijsinstelling of lokaal bestuur groepsaankopen van gezonde voeding en levensmiddelen.
Blijf als hogeronderwijsinstelling en lokaal bestuur sport en beweging aan studentikoos tarief mogelijk maken.
Neem meer ondersteuningsmaatregelen om werkstudenten te ondersteunen.
Verlaag het minimum aantal uren werk (thans 80% VTE) om in aanmerking te komen voor het werkstudentenstatuut.
Laat de stuvo-enveloppe meestijgen met het aantal hulpvragen van studenten.
Bevraag waarom studenten hun opleiding stopzetten. Onderzoek of studiekost hier een reden vormt.

Contactgegevens

Rapporteur & contactpersoon: Julien De Wit

Dossierbeheerder: Lynn De Palmenaer

Contact: sociaal@vvs.ac

De rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de algemene vergadering.