Standpunt Studiekosten

2017-06-08

Een student moet niet enkel kiezen voor welke opleiding of studietraject hij zal gaan, hij moet ook rekening houden met de studiekost die dat met zich meebrengt. Dit kostenplaatje is er met de onderfinanciering van ons hoger onderwijs niet transparanter op geworden. Bovendien werd in 2016 duidelijk dat de instellingen hoger onderwijs extra kosten aanrekenen, bovenop het studiegeld en bovenop de kosten die studenten uitgeven aan hun cursusmateriaal, uitstappen en andere kosten rechtstreeks verbonden aan hun studies. De democratisering van ons hoger onderwijs en een expliciete nadruk op toegankelijkheid zorgt ervoor dat de hoogte van studiekosten zeer belangrijk is voor VVS.

VVS wil daarom aandacht vragen voor de extra kosten die instellingen aanrekenen en specifiek voor de vorm waarin deze kosten aangerekend worden. VVS wil in deze context forfaitaire kosten duidelijk veroordelen, studiekosten moeten an sich beperkt worden, maar indien noodzakelijk steeds afhankelijk zijn van de studieprogramma’s van de betrokken studenten. Transparantie over deze kosten en de andere kosten die bovenop het inschrijvingsgeld komen, is dan ook noodzakelijk voor de Vlaamse Vereniging van Studenten.

VVS vraagt:

Betaalbare opleidingen voor iedere student, waarbij studiekost niet de doorslag geeft bij de studiekeuze van de student.
Sensibilisering van de instellingen en opleidingen over extra studiekosten voor bv. studiemateriaal en studiereizen.
Een realistische schatting van de kosten die een student over de hele opleiding zal dragen.

Contactgegevens:

Rapporteur Studiekosten: Liesbeth Maene

Contact: sociaal@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.