Standpunt Vaccinatiestrategie

2021-04-21

Met het oog op de verdere uitrol van een vaccinatiestrategie ziet de Vlaamse Vereniging van Studenten enkele knelpunten voor studenten. Vaccinatie tijdens de examenperiodes en vaccinatie van mobiliteitsstudenten vormen potentieel het grootste probleem. 

De kans bestaat immers dat de vaccinatie van studenten in de examenperiodes valt, eventueel in juni dan wel tijdens de herexamenperiode in augustus/september. Dit kan voor heel wat studenten problemen opleveren gezien de examenperiode stress en vaak ook tijdsdruk met zich meebrengt en daarenboven kunnen de vaccins neveneffecten veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en andere ziekteverschijnselen. 

Daarnaast is VVS bezorgd over de heropstart van de internationale mobiliteit van studenten binnen en buiten Europa omwille van de tussenperiode die gerespecteerd moet worden bij vaccins die bestaan uit twee dosissen. Het is daarom niet zeker of uitgaande studenten (volledig) gevaccineerd zullen zijn vóór hun vertrek in het eerste semester van volgend academiejaar.

VVS vraagt:

Examenperiode(s)

✓ Om studenten, die gevaccineerd worden tijdens een examenperiode en hierdoor niet kunnen deelnemen aan het examen, indien praktisch mogelijk een inhaalmoment te garanderen;
✓ Instellingen om af te stappen van het verplichte medische attest bij afwezigheid door ziekte na vaccinatie in de examenperiode;
✓ Instellingen en de overheden om studenten goed te informeren over instellingsgebonden maatregelen én over de mogelijkheid tot uitstel van vaccinatie in Vlaanderen en Brussel
.

Mobiliteitsstudenten

om rekening te houden met mobiliteitsstudenten binnen de vaccinatiestrategie en al dan niet bepaalde vaccins toe te dienen op basis het aantal vereiste dosissen en van de tussenperiode tussen twee vaccins.
om een Europese en internationale vaccinatiesolidariteit te hanteren voor studenten die een volledige opleiding of voor een uitwisseling in het buitenland verblijven.

Contactgegevens

Contactpersonen: Leandro Storme & Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.