Standpunt Vluchtelingenbeleid

2020-09-24

De voorbije jaren kende Europa een enorme inkomende stroom aan vluchtelingen die kwamen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma’s van personen met een vluchtelingenstatus. Dit is immers positief voor zowel de persoon zelf als de maatschappij, met positieve effecten op de erkenning, zelfwaarde en inburgering van de persoon.

VVS vraagt:

Een oplossing tegen de huidige versnippering van erkenningsprocedures;
Een transparante, eenduidige en gelijkvormige ‘single point of contact’  ter begeleiding van de studiekeuze;
Voorbereidingstrajecten en taalcursussen in samenwerking met het hoger onderwijs en lokale overheden;
Kwalitatieve en up-to-date begeleiding;
Voldoende financiële middelen voor de student en hoger onderwijsinstellingen.

Contactgegevens

Contactpersoon: Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.