Standpunt Vluchtelingenbeleid

2017-05-15

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma’s en kwalificaties van erkende vluchtelingen, asielzoekers, personen met het statuut van subsidiair beschermde en personen in de asielprocedure. Dit is immers positief voor zowel de persoon zelf als de maatschappij, met positieve effecten op de erkenning, zelfwaarde en inburgering van de persoon.

In dit standpunt kijkt VVS met een kritisch oog naar de onduidelijke en versnipperde erkenningsprocedures van de diploma’s van vluchtelingen. Daarnaast pleiten we voor een single-point of contact en aangepaste procedures en trajecten voor zaken zoals het voortzetten van een opleiding, een voorbereidingstraject of een inschrijving voor een taalcursus.

Hiervoor vraagt VVS extra middelen om enerzijds (kandidaat-)studenten met een vluchtelingenstatuut en personen met het statuut van subsidiair beschermde, en anderzijds de instellingen extra financiële ademruimte te geven.

Contactgegevens

Rapporteur Vluchtelingenbeleid: Lorenzo Ego

Contact: internationaal@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.